Bài giảng Môn Thể dục lớp 8 - Tiết 01: Mục tiêu nội dung thể dục thể thao - Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn - Chạy bền

b, Khởi động:

* Khởi động chung.

+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.

- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng.

+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.

-Ép dọc, ép ngang.

* Khởi động chuyên môn.

 

doc61 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 13/06/2015 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Thể dục lớp 8 - Tiết 01: Mục tiêu nội dung thể dục thể thao - Biên chế tổ chức tập luyện và một số quy định khi học tập bộ môn - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
xuất phát thấp tương đối đúng.
-Yêu cầu thuộc bài TD từ nhịp 1-8
-Qua bài học nâng cao khả năng rèn luyện trí nhớ
II-Địa điểm, phương tiện dạy học
-Đường chạy 60m, còi.
-Tranh đóng bàn đạp, bộ bàn đạp hai cặp.
III-Tiến trình dạy học
Nội dung và yêu cầu
Đ l/tg
Phương pháp -tổ chức
A-Phần mở đầu: 
-Nhận lớp, báo cáo sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
-Khởi động: 
Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. 
Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với,
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
ép ngang, ép dọc. 
- Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. 
- kiểm tra bàI củ: 2-4 em 
Thực hiện bài TD phát triển chung từ 1-8.
B-Phần cơ bản:
1-Chạy ngắn: Ôn nội dung như tiết 12
-Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi
-Xuất phát cao- Chạy ngắn
-Học mới: Cách đo, đóng bàn đạ
-GV giảng dạy với tranh
-Gọi HS nhắc lại với tranh.
*Kỹ thuật xuất phát thấp
8-10 phút
3p
2l x 8 nhịp
2p
28-30 phút
10p
40m
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV điều khiển khởi động.
- thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn 
-Thực hiện quay vòng tron chia nhóm 
-Nam ôn Chạy ngắn do lớp trưởng điều khiển.
-Nữ học mới cách đo, đóng 
-YC :học sinh thực hiện KT và nắm vững cơ bản.
2-Thể dục
-ôn : bài TD phát triển chung từ nhịp 1-17 (Nam –Nử)
-Yêu cầu HS tập trung chú ý tích cực luyện tập
3-Chạy bền:
- Giới thiệu 2 lần hít vào 2 lần thở ra
Luyện tập chạy bền 
Cự li Nam : 550
 Nử : 450
Phân phối sức khi chạy
Khi xuất phát nên chạy châm nhẹ nhàng sau đó mới nâng dần tốc độ đên mức vừa phải sau đó duy trì tốc độ đó, đến khi về đích chạy ở địa hình trơn trượi giảm dần tốc độ bấm mủi chân mắt quan sát vị trí đặt chân 
C-Phần kết thúc: 
-Tập trung lớp.
- Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải.
- Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà.
- Ra bài tập về nha: 
-Nhận xét đánh giá tiết học
- Xuống lớp:
10p
10p
4-6p
 đạp, kỹ thuật xuất phát thấp
-Thực hành cách đo đóng bàn đạp theo nhóm 4 HS.
-Thực hiện theo nhóm 4 HS
-GV quan sát sửa sai.
-GV quan sát sửa sai.
-GV giảng dạy lý thuyết
-HS chạy theo nhóm HS.
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
- Thực hiện theo hình thước phân nhóm 5-10 học sinh theo giới tính và tình trạng sức khoẻ.
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
Ngày soạn: 29/9/2014 
Ngày dạy:2/10/2014 
Tiết 12: Chạy ngắn- thể dục-chạy bền 
 -Chạy ngắn : Ôn một số động tác bổ trợ ,kĩ thuật chạy giữa quảng.Học :cách đo 
 và đóng bàn đạp ,kĩ thuật xuất phát thấp.
 -Bài TD phát triển chung : Ôn từ nhịp 1-8 (nam và nữ).
 -Chạy bền : Luyện tập chạy bền;Giới thiệu "hai lần hít vào hai lần thở ra.
 I-Mục tiêu:
-Ôn một số ĐT bổ trợ cho Chạy ngắn đã học ở tiết 12.
-Bước đầu biết được cách đo, đóng bàn đạp. Nắm và thực hiện được kỹ thuật 
xuất phát thấp tương đối đúng.
-Yêu cầu thuộc bài TD từ nhịp 1-8
-Qua bài học nâng cao khả năng rèn luyện trí nhớ
II-Địa điểm, phương tiện dạy học
-Đường chạy 60m, còi.
-Tranh đóng bàn đạp, bộ bàn đạp hai cặp.
III-Tiến trình dạy học
-Bài cũ: Thực hiện bài TD phát triển chung từ 1-8.
-Bài mới
Nội dung và yêu cầu
Đ l/tg
Phương pháp -tổ chức
A-Phần mở đầu: 
-Nhận lớp, báo cáo sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
-Khởi động: 
Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. 
Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với,
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
ép ngang, ép dọc. 
- Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. 
- kiểm tra bàI củ: 2-4 em 
Thực hiện bài TD phát triển chung từ 1-8.
B-Phần cơ bản:
1-Chạy ngắn: Ôn nội dung như tiết 12
-Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi
-Xuất phát cao- Chạy ngắn
-Học mới: Cách đo, đóng bàn đạ
-GV giảng dạy với tranh
-Gọi HS nhắc lại với tranh.
*Kỹ thuật xuất phát thấp
8-10 phút
3p
2l x 8 nhịp
2p
28-30 phút
10p
40m
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV điều khiển khởi động.
- thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn 
-Thực hiện quay vòng tron chia nhóm 
-Nam ôn Chạy ngắn do lớp trưởng điều khiển.
-Nữ học mới cách đo, đóng 
-YC :học sinh thực hiện KT và nắm vững cơ bản.
2-Thể dục
-ôn : bài TD phát triển chung từ nhịp 1-17 (Nam –Nử)
-Yêu cầu HS tập trung chú ý tích cực luyện tập
3-Chạy bền:
- Giới thiệu 2 lần hít vào 2 lần thở ra
Luyện tập chạy bền 
Cự li Nam : 550
 Nử : 450
Phân phối sức khi chạy
Khi xuất phát nên chạy châm nhẹ nhàng sau đó mới nâng dần tốc độ đên mức vừa phải sau đó duy trì tốc độ đó, đến khi về đích chạy ở địa hình trơn trượi giảm dần tốc độ bấm mủi chân mắt quan sát vị trí đặt chân 
C-Phần kết thúc: 
-Tập trung lớp.
- Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải.
- Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà.
- Ra bài tập về nha: 
-Nhận xét đánh giá tiết học
- Xuống lớp:
10p
4-6p
 đạp, kỹ thuật xuất phát thấp
-Thực hành cách đo đóng bàn đạp theo nhóm 4 HS.
-Thực hiện theo nhóm 4 HS
-GV quan sát sửa sai.
-GV quan sát sửa sai.
-GV giảng dạy lý thuyết
-HS chạy theo nhóm HS.
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
- Thực hiện theo hình thước phân nhóm 5-10 học sinh theo giới tính và tình trạng sức khoẻ.
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
Ngày soạn: 21/9/2014 
Ngày dạy: 22/9/2014 
Tiết 13: Chạy ngắn- thể dục-chạy bền
 -Chạy ngắn :Ôn một số động tác bổ trợ ,kĩ thuật chạy giữa quảng.Học :cách đo 
 và đóng bàn đạp ,kĩ thuật xuất phát thấp.
 -Bài TD phát triển chung :Ôn từ nhịp 1-8 (nam và nữ).
 -Chạy bền : Luyện tập chạy bền;Giới thiệu "hai lần hít vào hai lần thở ra.
 I-Mục tiêu:
-Ôn một số ĐT bổ trợ cho Chạy ngắn đã học ở tiết 12.
-Bước đầu biết được cách đo, đóng bàn đạp. Nắm và thực hiện được kỹ thuật 
xuất phát thấp tương đối đúng.
-Yêu cầu thuộc bài TD từ nhịp 1-8
-Qua bài học nâng cao khả năng rèn luyện trí nhớ
II-Địa điểm, phương tiện dạy học
-Đường chạy 60m, còi.
-Tranh đóng bàn đạp, bộ bàn đạp hai cặp.
III-Tiến trình dạy học
-Bài cũ: Thực hiện bài TD phát triển chung từ 1-8.
-Bài mới
Nội dung và yêu cầu
Đ l/tg
Phương pháp -tổ chức
A-Phần mở đầu: 
-Nhận lớp, báo cáo sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
-Khởi động: 
Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. 
Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với,
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
ép ngang, ép dọc. 
- Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. 
- kiểm tra bàI củ: 2-4 em 
Thực hiện bài TD phát triển chung từ 1-8.
B-Phần cơ bản:
1-Chạy ngắn: Ôn nội dung như tiết 12
-Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi
-Xuất phát cao- Chạy ngắn
-Học mới: Cách đo, đóng bàn đạ
-GV giảng dạy với tranh
-Gọi HS nhắc lại với tranh.
*Kỹ thuật xuất phát thấp
8-10 phút
3p
2l x 8 nhịp
2p
28-30 phút
10p
40m
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV điều khiển khởi động.
- thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn 
-Thực hiện quay vòng tron chia nhóm 
-Nam ôn Chạy ngắn do lớp trưởng điều khiển.
-Nữ học mới cách đo, đóng 
-YC :học sinh thực hiện KT và nắm vững cơ bản.
2-Thể dục
-ôn : bài TD phát triển chung từ nhịp 1-17 (Nam –Nử)
-Yêu cầu HS tập trung chú ý tích cực luyện tập
- Hoc từ 18 đến 25
3-Chạy bền:
- Giới thiệu 2 lần hít vào 2 lần thở ra
Luyện tập chạy bền 
Cự li Nam : 550
 Nử : 450
Phân phối sức khi chạy
Khi xuất phát nên chạy châm nhẹ nhàng sau đó mới nâng dần tốc độ đên mức vừa phải sau đó duy trì tốc độ đó, đến khi về đích chạy ở địa hình trơn trượi giảm dần tốc độ bấm mủi chân mắt quan sát vị trí đặt chân 
C-Phần kết thúc: 
-Tập trung lớp.
- Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải.
- Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà.
- Ra bài tập về nha: 
-Nhận xét đánh giá tiết học
- Xuống lớp:
10p
10p
4-6p
 đạp, kỹ thuật xuất phát thấp
-Thực hành cách đo đóng bàn đạp theo nhóm 4 HS.
-Thực hiện theo nhóm 4 HS
-GV quan sát sửa sai.
-GV quan sát sửa sai.
-GV giảng dạy lý thuyết
-HS chạy theo nhóm HS.
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
- Thực hiện theo hình thước phân nhóm 5-10 học sinh theo giới tính và tình trạng sức khoẻ.
Ngày soạn: 21/9/2014 
Ngày dạy: 22/9/2014 
 Tiết 14: thể dục - Chạy ngắn-chạy bền 
 -Bài TD phát triển chung :Ôn từ nhịp 1-25 (nam và nữ).Học nhịp 26-35.
 - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kĩ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát, Chạy giửa quảng. trò chơi chạy đuổi
 -Chạy bền : Trò chơi
 I-Mục tiêu: 
-Thực hiện đúng nhịp 1- nhịp 25 của bài thể dục phát triển chung và bước đầu thực 
hiện được nhịp 26-35 học mới.
-Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp, một số động tác bổ trợ cho Chạy ngắn.
-Tiếp tục luyện tập chạy bền nâng cao sức bền vận dụng lý thuyết tiết trước vào thả lỏng.
II-Địa điểm, phương tiện dạy học
-Sân trường, đường chạy.
-Bàn đạp, còi.
III-Tiến trình dạy học
-Bài cũ: Thực hiện bài TD phát triển chung từ nhịp 1-25
-Bài mới:
Nội dung và yêu cầu
Đ l/tg
Phương pháp -tổ chức
A-Phần mở đầu: 
-Nhận lớp, báo cáo sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
-Khởi động: 
Chạy nhẹ nhàng. Tại chỗ quay các khớp cổ tay, cổ chân cánh tay, hông, đầu gối. 
Vưa đi vưa thực hiên tay cao, tay ngực, bước với,
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
ép ngang, ép dọc. 
- Yêu câu: khởi động tích cực, tác phong nhanh nhẹn. 
B-Phần cơ bản:
8-10 phút
3p
5p
2l x 8 nhịp
28-30 phút
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV điều khiển khởi động.
- thực hiện khởi động theo hình thức vòng tròn 
1-Bài TD:
Ôn từ nhịp 1-25
-HS thực hiện theo nhịp hô của GV
-Học mới từ nhịp 25-35
+GV vừa giảng dạy và làm mẫu
+GV hướng dẫn HS tập.
+Tập phối hợp toàn bài.
Yêu cầu thực hiện đúng yếu lỉnh kỉ thuật đông tác
2-Chạy ngắn: 
Ôn một số động tác bổ trợ.
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy gót chạm mông Ôn kỹ thuật xuất phát thấp, chay lao sau xuất phát, chạy giưa quảng
Kỹ thuật xuất phát thấp kết hợp với chạy lao 
+ Trò chơi : Chạy đuổi
-Yêu cầu vui chơi trên tinh thần thể thao
3-Chạy bền: 
+ Trò chơI : Người thừa thứ ba
-Yêu cầu vui chơI trên tinh thần thể thao
C-Phần kết thúc: 
-Tập trung lớp.
- Củng cố: gv nhắc nhỏ sửa sai nhửng kỉ thuật sai hs thường mắc phải.
- Thả lỏng: đi bộ nhẹ nhàng, rủ tay rủ chân tích cực, động tác thể dục điêu hoà.
- Ra bài tập về nha: 
-Nhận xét đánh giá tiết học
- Xuống lớp:
10p
10p
10p
4-6 ph
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx x
 x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thực hiện theo hình thức đồng loạt. 
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
 Ngày soạn: 14/9/2014 
Ngày dạy: 18/9/2014 
Tiết15: Bài TD – Chạy ngắn - Chạy bền
I. Mục tiêu
- Thể dục:	- Ôn tập và hoàn thiện bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài, thực hiện đúng thứ tự có tính thẩm mỹ. Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập . Bước đầu hoàn thiện và cũng cố bài thể dục phát triển chung. Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung.
- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy giữa quảng. Yêu cầu thực hiện tôt các kĩ thuật.
- Chạy bền:	- Luyện tập chạy bền.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
II.	Địa điểm phương tiện:
- Sân TD trường, Còi. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao.	
III.	Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I . Phần mở đầu:
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng.
+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.
-ép dọc, ép ngang.
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8(P)
3 lần
8 nhịp
3x20m
3x20m
3x20m
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp
-Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn lụựp kủoọng.
 o o 
 o o
o o 
 o o
 o o 
 o o 
 o o 
 ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng
B.Phần cơ bản
1. Bài thể dục 
Ôn tập củng cố nâng cao và bước đầu hoàn thiện bài thể dục phát triền chung 35 động tác.
Chú ý biên độ, nhịp độ và nhịp điệu động tác.
30(P)
(10p)
GVhướng dẫn cho HS tập luyện.
Tập chung 5-7 lần sau đó lớp chia 4 nhóm ôn luyện.
GV quan sát và sữa sai cho HS
2. Chạy ngắn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
- Chạy giữa quảng.
3. Chạy bền: 
Luyện tập chạy bền:
 Nam: 550m
 Nũ : 500m
4. Củng cố:
Thực hiện bài TD liên hoàn
Thực hiện kỉ thuật chạy giữa quảng
(12 p)
3x20m
(8p)
Gv điều khiển các em thực hiện 
GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai.
- Chia học sinh theo nhóm sức khỏe.
- Những nhóm yếu chỉ chạy hết khối lượng không tính thời gian
- Gv goi 2 em hs thực hiện, gv goi hs nhận xét, gv nhận xét nhắc nhở.
C. Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5(P)
(3)
(2p)
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh xuống lụựp
 Ngày soạn: 11/10/11	
Tiết16: Bài TD – Chạy ngắn - Chạy bền
I. Mục tiêu
- Thể dục:	- Ôn tập và hoàn thiện bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài, thực hiện đúng thứ tự có tính thẩm mỹ. Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập . Bước đầu hoàn thiện và cũng cố bài thể dục phát triển chung. Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung.
- Chạy ngắn: Bước đầu hoàn thiện kt xp thấp, chạy lao, chạy giữa quảng, học giai đoạn về đích: Yêu cầu thực hiện tôt các kĩ thuật, đã học bước đầu thực hiện được kt về đích.
- Chạy bền:	- Luyện tập chạy bền.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
II.	Địa điểm phương tiện:
- Sân TD trường, Còi. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao.	
III.	Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I . Phần mở đầu:
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng.
+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.
-ép dọc, ép ngang.
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8(P)
3 lần
8 nhịp
3x20m
3x20m
3x20m
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp
-Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn lụựp kủoọng.
 o o 
 o o
o o 
 o o
 o o 
 o o 
 o o 
 Đội hình khởi động
B.Phần cơ bản
1. Bài thể dục 
Ôn tập củng cố nâng cao và bước đầu hoàn thiện bài thể dục phát triền chung 35 động tác.
Chú ý biên độ, nhịp độ và nhịp điệu động tác.
30(P)
(8p)
GVhướng dẫn cho HS tập luyện.
Tập chung 5-7 lần sau đó lớp chia 4 nhóm ôn luyện.
GV quan sát và sữa sai cho HS
2. Chạy ngắn:
- Học giai đoạn về đích
Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật:
- Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức
- Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức
- Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức
- Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức
Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật:
Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích
3. Chạy bền: 
Luyện tập chạy bền:
 Nam: 550m
 Nữ : 500m
4. Củng cố:
Thực hiện kỉ thuật về đích:
Thực hiện bài TD liên hoàn
(12 p)
3x20m
(7p)
4p
Giáo viên phân tích và làm mẫu.
Giáo viên hướng dẫn cho HS thực hiện
GV Quan sát và sữa sai cho HS 
- Chia học sinh theo nhóm sức khỏe.
- Những nhóm yếu chỉ chạy hết khối lượng không tính thời gian
- Gv goi 2 em hs thực hiện, gv goi hs nhận xét, gv nhận xét nhắc nhở.
C. Phần kết thúc:
- Thả lỏng, hồi tĩnh. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, gv khen thưởng những em có thành tích tốt trong tiết học bằng tràng pháo tay của cả lớp, nhắc nhở động viên các em còn yếu
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài cho buổi học sau.
 Giải tán - Khoẻ
5(P)
(3)
(2p)
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh xuống lụựp
 Ngày soạn: 17/10/11
Tiết 17: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung
I. Mục tiêu:
 - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng thông qua bài thể dục 
 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS
II. Địa điểm phương tiện:
 - Sân TD trường, Còi, Bàn ghế GV
III. Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I . Phần mở đầu:
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 6 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng.
+Xoay các khớp: Cổ tay + Cổ chân, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối.
-ép dọc, ép ngang.
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8(P)
Mỗi
đ. tác
thực hiện
2 lần
8 nhịp
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp
-Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn lụựp kủoọng.
 o o 
 o o
o o 
 o o
 o o 
 o o 
 o o 
 ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng
- GV quan sát sửa sai kỹ thuật.
B.Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài TDPTC 35 nhịp động tác.
 Thang điểm
Điểm
Nội dung đánh giá
 G
Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài
K
Thuộc cả bài , có 2-5 động tác sai sót nhỏ
Tb
Có 5-9 động tác thục hiện sai
Y
Kém
Có 10 - 15 động tác thực hiện sai
Có trên 15 động tác thực hiện sai
32(P)
Mỗi
HS
kiểm
tra
1 lần
C.Phần kết thúc
1.Thả lõng:- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học.
- Thông báo kết quả cho HS
3(P)
2(P)
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng
	 Ngày soạn: 17/10/11
Tiết 18:	Chạy ngắn - Chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Chạy ngắn. Ôn một số động tác bổ trợ (do gv chọn) tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li ngắn: Yêu cầu thực hiện tốt kĩ thuật các giai đoạn chạy cư li ngắn.
- Chạy bền: 
 Luyện tập chạy bền. Tiếp tục rèn luyện sức bền cho học sinh.
II/ Địa điểm - phương tiện:
	- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. - Còi, bàn đạp, vôi.
 III/ Tiến trình dạy - học:
nội dung
ĐL
phương pháp - tổ chức
I. Phẩn mở đầu.
a, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
b, Khởi động:
* Khởi động chung.
+ Bài thể dục cơ bản 5 động tác.
- Tay cao, tay ngực, vặn mình, với, lưng bụng, Toàn thân
+ Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, 
- Khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp 
hông, khớp gối.
-ép dây chằng ngang -dọc
* Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
10 ph
3X8 nhịp
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 ẹoọi hỡnh nhaọn lụựp
- Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn lụựp k ủoọng.
 o o 
 o o
o o 
 o o
 o o 
 o o 
 o o 
 ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng
- GV quan sát sửa sai kỹ thuật.
II- phần cơ bản:
1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kĩ thuật xp thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
2. Chạy cự ly ngắn.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đá lăng sau
+ Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, về đích (cự li 40 - 60m).
30 phút
4p
15p
3x20m
3x60

File đính kèm:

  • docTD 8.doc
Giáo án liên quan