Bài giảng môn soạn thảo văn bản điện tử - Phần 1: Microsoft Word

Đánh dấu chọn các ô trên bảng:

Chọn một ô: Đưa con trỏ nhập đến ô muốn chọn, rồi vào thẻ Layout | Select | Select Cell

Chọn nhiều ô: Đưa con trỏ nhập đến ô đầu tiên muốn chọn, drag đến ô cuối.

Chọn hàng: Đưa con trỏ nhập đến hàng muốn chọn rồi vào thẻ Layout | Select | Select Row.

Chọn cột: Đưa con trỏ nhập đến cột muốn chọn rồi vào thẻ Layout | Select | Select Column.

Chọn cả bảng: Đưa con trỏ nhập đến ô bất kỳ trong bảng, vào thẻ Layout | Select | Select Table.

 

pptx22 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn soạn thảo văn bản điện tử - Phần 1: Microsoft Word, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 1: Microsoft WORDMĐ: 09SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐIỆN TỬ16/05/20151Bùi Thị PhượngNỘI DUNG BÀI GIẢNG 1.3 LẬP BẢNG BIỂU.	1.3.1 Tạo một bảng mới.	1.3.2. Các thao tác trên bảng.	1.3.3. Tạo tiêu đề cho bảng.	1.3.4. Sắp xếp dữ liệu trên một bảng.	1.3.5. Tính tổng cuối cột số trong một bảng.16/05/20152Bùi Thị Phượng1.3 LẬP BẢNG BIỂU1.3.1.Tạo một bảng mới Có 3 cách:	*/ Cách 1 :Đưa con trỏ nhập đến vị trí cần tạo bảng.Vào thẻ Insert | Table .Drag để chọn số cột và số dòng, và tạo bảng.	16/05/20153Bùi Thị Phượng 1.3.1.Tạo một bảng mới16/05/20154Bùi Thị Phượng1.3.1.Tạo một bảng mới16/05/2015Bùi Thị Phượng5*/Cách 2 :Đưa con trỏ nhập đến vị trí cần tạo bảng.Vào thẻ Insert | Table | Insert TableXuất hiện hộp thoại Insert Table.Trong hộp thoại Insert Table, xác định các thông số cho bảng.1.3.1.Tạo một bảng mới16/05/2015Bùi Thị Phượng6Hộp Number of columns: xác định số cột cho bảng.Hộp Number of rows: xác định số hàng cho bảng.Hộp Fixed column with: xác định chiều rộng cho các cột. Click nút OK để chấp nhận tạo bảng với thông số vừa xác định.1.3.1.Tạo một bảng mới16/05/2015Bùi Thị Phượng7*/Cách 3 :Đưa con trỏ nhập đến vị trí cần tạo bảng.Vào thẻ Insert | Table | Draw Table. Xuất hiện cây bút, bạn tiến hành kẻ bảng.1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/20158a.Nhập và di chuyển con trỏ nhập trên bảng: Đặt con trỏ tại vị trí cần nhập dữ liệu trong bảng và tiến hành nhập, định dạng văn bản trong bảng như văn bản thông thường.*/ Phím tắt thường dùng trong bảng:Dùng phím  hay  để lên hay xuống một dòng.Tab hay Shift + Tab để sang phải hay sang trái một cộtAlt + Home hay Alt + End để đến ô đầu tiên hay ô cuối cùng của dòng hiện tại. Alt + PgUp hay Alt + PgDn để đến ô đầu tiên hay ô cuối cùng của cột hiện tại.Ctrl + Tab để nhập phím Tab.Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/20159b. Đánh dấu chọn các ô trên bảng:Chọn một ô: Đưa con trỏ nhập đến ô muốn chọn, rồi vào thẻ Layout | Select | Select CellChọn nhiều ô: Đưa con trỏ nhập đến ô đầu tiên muốn chọn, drag đến ô cuối.Chọn hàng: Đưa con trỏ nhập đến hàng muốn chọn rồi vào thẻ Layout | Select | Select Row.Chọn cột: Đưa con trỏ nhập đến cột muốn chọn rồi vào thẻ Layout | Select | Select Column.Chọn cả bảng: Đưa con trỏ nhập đến ô bất kỳ trong bảng, vào thẻ Layout | Select | Select Table.Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/201510	b.Đánh dấu chọn các ô trên bảng:Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/201511c. Chèn thêm hàng, cột vào bảng: Chèn một hàng duy nhất vào cuối bảng: Đặt con trỏ nhập vào ô cuối cùng của bảng và nhấn phím Tab. 	Chèn thêm hàng vào bảng: Thực hiện theo 1 trong hai cách sau.	+ Đặt con trỏ nhập vào vị trí muốn chèn hàng nhấn chuột phải chọn Insert | Chọn một trong 2 hộp thoại Insert Rows Above hoặc Insert Rows Below.	+ Đặt con trỏ nhập vào vị trí muốn chèn hàng chọn thẻ Layout | Insert Above hoặc Insert Below.Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/2015Bùi Thị Phượng12c.Chèn thêm hàng, cột vàobảng:Chèn thêm các cột vào bảng: Thực hiện theo 1 trong hai cách sau.	+ Lựa chọn các cột đã có sẵn, nhấn chuột phải chọn Insert | Chọn một trong 2 hộp thoại Columns to the Left hoặc Columns to the Right.	+ Lựa chọn các cột đã có sẵn chọn thẻ Layout | Insert Left hoặc Insert Right. 1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/2015Bùi Thị Phượng13c. Chèn thêm hàng, cột vào bảng: 1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/201514Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/201515d. Hủy bỏ hàng, cột trong bảng:Chọn các hàng/cột muốn hủy bỏ. 	Right Click và chọn Delete Rows để hủy bỏ hàng, Delete Columns để hủy bỏ cột, Delete Cells để hủy bỏ ô.e. Nhập nhiều ô thành một ô:Chọn các ô muốn nhập chung. 	Vào thẻ Layout  Merge cells, hay Right Click và chọn Bùi Thị Phượng1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/2015Bùi Thị Phượng16f. Tách một ô thành nhiều ô, một bảng thành nhiều bảng:Đưa con trỏ nhập vào ô, bảng muốn tách. 	Vào thẻ Layout  Split cells/ Split table hay Right Click và chọn 	+ Number of columns : xác định ô được tách ra mấy cột.	+ Number of rows : xác định ô được tách ra mấy hàng.Click nút OK để hoàn tất thao tác tách ô.1.3.2. Các thao tác trên bảng16/05/201517g. Thay đổi kích thước của cột và hàng:	 	Sau khi tạo bảng, ta có thể chỉnh sửa lại chiều rộng của cột và chiều cao của hàng như sau:Đánh dấu chọn một hay nhiều cột (hoặc một hay nhiều hàng).Đưa trỏ chuột đến đường phân cách của cột (hoặc hàng) cần thay đổi cho đến khi trỏ chuột đổi sang hình 	(hoặc hình ) .Drag để thay đổi kích thước của cột (hay hàng) cho đến khi đạt được kích thước vừa ý.Bùi Thị Phượng1.3.3. Tạo tiêu đề cho bảng16/05/2015Bùi Thị Phượng18*/ Cách tạo tiêu đề cho bảng:Chọn các hàng muốn tạo tiêu đề.Vào thẻ Layout  Repeat Heading Rows. */Lưu ý : 	Để xóa bỏ việc tạo tiêu đề cho bảng, ta chọn bảng, sau đó lại vào thẻ Layout  Repeat Heading Rows.1.3.4. Sắp xếp dữ liệu trên một bảng 16/05/2015Bùi Thị Phượng19Chọn khối dữ liệu cần sắp xếp nội dung.Vào thẻ Layout  Sort. Chọn kiểu cần sắp xếp trong hộp thoại Sort.	1.3.4. Sắp xếp dữ liệu trên một bảng 16/05/2015Bùi Thị Phượng20- Sort by và Then by để chọn các khóa sắp xếp.- Type để xác định sắp xếp theo kiểu dữ liệu nào. - Ascending thứ tự sắp xếp tăng dần hay Descending thứ tự sắp xếp giảm dần.Click nút OK để hoàn tất thao tác sắp xếp dữ liệu trong bảng. 1.3.5.Tính tổng cuối cột số trong một bảng16/05/2015Bùi Thị Phượng21Đưa con trỏ đến ô cuối cùng của cột số.Vào thẻ Layout  Formula. Click nút OK, kết quả tổng sẽ trình bày tại ô cuối cùng. 16/05/201522XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !Bùi Thị Phượng

File đính kèm:

  • pptxBài giảng.pptx