Bài giảng Môn hướng nghiệp - Tiết 1, 2 - Giới thiệu nghề Điện dân dụng

Hiểu được cấu tạo, các thông số kĩ thuật của máy biến áp.

 - Giải thích được các thông số kĩ thuật, nhận biết MBA trong thực tế.

 - Rèn luyện ý thức học tập nghiêm túc.

II- Chuẩn bị

 

doc64 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 06/07/2015 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn hướng nghiệp - Tiết 1, 2 - Giới thiệu nghề Điện dân dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạt động dạy và học
1- ổn định tổ chức lớp: (5') 
STT
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
1
2
2- Bài cũ
3- Bài mới: GV chuẩn bị đề - Hướng dẫn chấm
4- Củng cố luỵên tập
5- Hướng dẫn & GNV về nhà
Giáo án số: 18 Một số sơ đồ của mạng điện sinh hoạt
Số tiết: 2 (Tiết 29 +30) 
I- Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm sơ đồ điện và một số ký hiệu quy ước dùng trong sơ đồ điện, 
- Biết thiết kế một số sơ đồ điện đơn giản
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, khoa học
II- Chuẩn bị
- Mô hình mạng điện SH - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp
III. Các hoạt động dạy và học
3- Bài mới: (Hết phần mạch điện gồm 2 cầu chì,1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn)
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
I- Khái niệm sơ đồ điện
* Là hình biểu diễn quy ước của mạch điện và hệ thống điện.
1- Một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ
- Các ký hiệu để biểu diễn mạch điện trên thực tế là những hình vẽ được tiêu chuẩn hoá. 
- Bảng 3-7, Tr60 một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
2- Phân loại sơ đồ điện
a) Sơ đồ nguyên lý 
- Là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ về điện mà không thể hiện ví trí sắp xếp cách lắp ráp của các phần tử trong mạch điện.
- Sơ đồ nguyên lý để nghiên cứu hoạt động của mạch điện - thiết bị điện
b- Sơ đồ lắp ráp
- Là sơ đồ biểu thị vị trí lắp đặt cách lắp ráp giữa các phần tử của mạch điện.
- Dùng để dự trù vật liệu lắp đặt và sửa chữa mạng điện.
* Một sơ đồ nguyên lý có thể có nhiều sơ đồ lắp đặt khác nhau.
HĐ1: Tìm hiểu khái niệm sơ đồ điện
* Khái niệm
* Ký hiệu qui ước
- Giới thiệu bảng 3-7 giải thích các ý nghĩa.
* Phân loại sơ đồ điện
- Trình bày một sơ đồ NL điển hình giải thích. 
- Sơ đồ NL dùng để làm gì?
- Nêu ĐN sơ đồ NL. 
- Trình bày một sơ đồ lắp rap điển hình giải thích. 
- Sơ đồ lắp ráp dùng để làm gì?
- Nêu ĐN sơ đồ lắp ráp
- So sánh giữa 2 sơ đồ?
- Quan sát vẽ các ký hiệu qui ước.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe ghi chép.
II- Một số sơ đồ mạng điện sinh hoạt
1- Mạch bảng điện
a) Mạch bảng điện chính (H3.37)/ Tr 62
- Lấy điện từ sau công tơ qua MBA rồi đến bảng điện nhánh, để cung cấp điện tới các đồ dùng điện.
- Cầu dao đổi nối có chức năng giúp cho mạng điện trong nhà có thể lấy điện qua MBA hoặc lấy thẳng từ mạng cung cấp.
- Bảng điện được quy định chung 1 cấp điện áp. Nếu muốn có U khác thì có ổ riêng lấy qua MBA.
b) Mạch bảng điện nhánh (H3.38)/ Tr63
- Cung cấp điện trực tiếp tới các đồ dùng điện ở xa bảng điện chính
- Các thiết bị điện lắp trên bảng điện nhánh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng: Cầu chì, công tắc, ổ điện, hộp số...
* Cỡ dây chảy cầu chì bảng điện nhánh phải nhỏ hơn dây chảy câuc chì bảng chính.
2- Một số mạch điện chiếu sáng
a) Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1công tắc, điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt:
 (Sơ đồ nguyên lý)
 o o
. 
.
A
O
 b) Sơ đồ mạch mắc 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc, điều khiển 2 bóng đèn:
.
.
.
.
o
o
o
o
o
o
.
.
A
O
HĐ2: Tìm hiểu SĐ mạch bảng điện
- Trình bày sơ đồ, giảng giải.
- Trong mạch bảng điện chính có những phần tử nào?
- Trong mạch bảng điện nhánh có những phần tử nào?
- Các phần tử tiêu thụ điện mắc ntn với nhau?
- Nhận xét bổ sung kết kluận
HĐ3: Tìm hiểu 1 số mạch đèn chiếu sáng
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Trong MĐ gồm những phần tử nào?
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Nhận xét bổ sung
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Trong MĐ gồm những phần tử nào?
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Nhận xét bổ sung
- Quan sát vẽ các ký hiệu qui ước.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
4- Củng cố luỵên tập: (5')
- Nêu lại các ký hiệu quy ước?
- Lưu ý các sơ đồ mạch điện
5- Hướng dẫn & GNV về nhà: (3')
- Học bài, tập vẽ các sơ đồ điện.
Giáo án số: 19 Một số sơ đồ của mạng điện sinh hoạt
Số tiết: 1 (Tiết 31) (Tiếp)
I- Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm sơ đồ điện và một số ký hiệu quy ước dùng trong sơ đồ điện, 
- Biết thiết kế một số sơ đồ điện đơn giản
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, khoa học
II- Chuẩn bị
- Mô hình mạng điện SH - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp
III. Các hoạt động dạy và học
1- ổn định tổ chức lớp: (3')
STT
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
1
2
2- Bài cũ:
3- Bài mới: 
o
o
o
o
o
o
.
A
o
.
Nội dung
Hoạt động dạy và học
HĐ1: Tìm hiểu 1 số mạch đèn chiếu sáng
Thầy
Trò
c- Mạch 2 công tắc 3 cực (đèn cầu thang)
.
o o
A
O
.
.
d) Mạch đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu 2 đầu dây 
3- Mạch điện quạt trần: (H3.45)/Tr65
4- Mạch chuông điện: (H 3.46)/Tr65
A
O
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
HĐ2: Tìm hiểu MĐ Q/ trần, chuông điện
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
Trình bày hoạt động của mạch?
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép.
4- Củng cố luỵên tập: (3')
- Lưu ý các sơ đồ mạch điện
5- Hướng dẫn giao N/vụ về nhà: (2')
- Tìm hiểu mạch lắp 1 đèn sợi đốt, chuẩn bị bài thực hành.
Giáo án số: 20 Thực hành: 
Số tiết: 2 (Tiết 32 + 33) Lắp mạch một đèn sợi đốt
I- Mục tiêu
- Xây dựng được sơ đồ lắp đặt trên cơ sở sơ đồ nguyên lý
- Lắp được hoàn chỉnh mạch điều khiển một đèn sợi đốt đúng yêu cầu KT
- Rèn luyện tinh thần say mê nghiêm túc trong học tập, đảm bảo ATLĐ.
II- Chuẩn bị
- Bảng điện điều khiển gồm: Cầu chì, Công tắc, ổ điện.
- Bảng gỗ nện 500 x 600mm, ống luồn dây, đui đèn, bóng đèn sợi đốt, dây dẫn, vít 
- Dụng cụ lắp đặt: Kìm, tua vít, khoan, dao ... 
III. Các hoạt động dạy và học
3- Bài mới: (Dừng gá các thiết lên bảng bị và đi dây)
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
HĐ1: Tìm hiểu MT, ĐK thực hành
 A. Hướng dẫn ban đầu 
I- Mục tiêu: ( A )
II- Điều Kiện thực hành (c)
III Trình tự tiến hành
1- Kiến thức kỹ năng liên quan
- Kỹ thuật nối dây dẫn điện, sử dụng dụng cụ.
- Đọc sơ đồ, lập sơ đồ lắp đặt. 
2- Xây dựng quy trình lắp ráp mạch điện
Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lý
 o o 
.
.
A
O
HĐ3: Tìm hiểu các bước lắp đặt bảng điện
- Từ sơ đồ nguyên lý xây dựng sơ đồ lắp ráp
Bước 2: Lấy dấu trên bảng gỗ lớn: Vị trí đường đi dây, đui đèn, bảng điện điều khiển.
Bước 3: Lấy dấu lỗ khoan và khoan lỗ
Bước 4: Lắp đặt các thiết bị
3- Những sai hỏng thường gặp
- Thiết bị lắp không chặt, không cân đối, dây quá căng, quá trùng, khoan nhầm lỗ...
* Phân công vị trí định mức luyện tập.
Nhắc nhở ATLĐ
- Nêu mục tiêu bài học, nhấn mạnh trọng tâm
- Điều kiện thực hiện.
HĐ2: Tìm hiểu SĐ NL, XD SĐ lắp đặt 
- Cho H/S trực quan sơ đồ NL đàm thoại.
- Gồm những phần tử gì?
- Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
- Làm mẫu 
- Giảng giải qui trình lắp ráp.
 - Gọi 1 -2 HS thao tác lại các bước cho lớp quan sát
- Nhận xét bổ sung
- GV nêu ra các dạng sai hỏng 
- Đàm thoại gợi mở.
- Nhắc nhở an toàn lao động
- Phân công vị trí, định mức luyện tập
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Trao đổi thảo luận , trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận, làm lại thao tác mẫu.
- Nhận xét bổ sung.
Hướng dẫn thường xuyên 
- Quan sát bao quát học sinh luyện tập.
- Uốn nắn thao động tác sai hỏng.
C- Hướng dẫn kết thúc (10')
- Kiểm tra đánh giá nhận xét bài thực hành.
- Nhận xét ưu khuyết điểm. Giải đáp thắc mắc.
- Vệ sinh công nghiệp.
HĐ4: HS thực hiện các bước lắp bảng điện 
*Bước 1: Lấy dấu trên bảng gỗ lớn: Vị trí đường đi dây, đui đèn, bảng điện điều khiển.
Bước 2: Lấy dấu lỗ khoan và khoan lỗ
Bước 3: Lắp đặt các thiết bị
- Quan sát HS luyện tập.
- Chú ý học sinh cá biệt.
HĐ5: HD kết thúc
-Yêu cầu HS ngừng luyện tập.
- Yêu cầu vệ sinh CN.
- Tích cực tự giác luyện tập theo sự phân công.
- Nghe khắc sâu kiến thức.
- Vệ sinh CN.
- Ghi nhớ thực hiện.
4- Củng cố: (5') 
- Nhấn mạnh trọng tâm bài học.
5- Hướng dẫn & GNV về nhà: (3')
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 
Giáo án số: 21 Thực hành: 
Số tiết: 1 (Tiết 34) Lắp mạch một đèn sợi đốt
Ngày soạn: 30/11/2010
I- Mục tiêu
- Xây dựng được sơ đồ lắp đặt trên cơ sở sơ đồ nguyên lý
- Lắp được hoàn chỉnh mạch điều khiển một đèn sợi đốt đúng yêu cầu KT
- Rèn luyện tinh thần say mê nghiêm túc trong học tập, đảm bảo ATLĐ.
II- Chuẩn bị
- Bảng điện điều khiển gồm: Cầu chì, Công tắc, ổ điện.
- Bảng gỗ nện 500 x 600mm, ống luồn dây, đui đèn, bóng đèn sợi đốt, dây dẫn, vít 
- Dụng cụ lắp đặt: Kìm, tua vít, khoan, dao ... 
III. Các hoạt động dạy và học
1- ổn định tổ chức lớp
STT
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
1
2
2- Bài cũ:
3- Bài mới: 
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
HĐ2: Tìm hiểu MT, ĐK thực hành
 A. Hướng dẫn ban đầu
I- Mục tiêu: ( A )
II- Điều Kiện thực hành (c)
- Thiết bị dụng cụ cho mạch điện
III Trình tự tiến hành
Bước 4: Lắp đặt các thiết bị
HĐ4: Tìm hiểu các bước lắp đặt bảng điện
Bước 5: Kiểm tra sản phẩm
* Yêu cầu: 
- Lắp đúng sơ đồ nguyên lý
- Thiết bị lắp chắc chắn.
3- Những sai hỏng thường gặp
- Thiết bị lắp không chặt, không cân đối, dây quá căng, quá trùng, khoan nhầm lỗ...
* Phân công vị trí định mức luyện tập.
Nhắc nhở ATLĐ
Hướng dẫn thường xuyên (tiếp)
- Quan sát bao quát học sinh luyện tập.
- Uốn nắn thao động tác sai hỏng.
HĐ6: HD kết thúc
C- Hướng dẫn kết thúc (20')
- Kiểm tra đánh giá nhận xét bài thực hành.
- Nhận xét ưu khuyết điểm. Giải đáp thắc mắc.
- Vệ sinh công nghiệp.
- Nêu mục tiêu bài học, nhấn mạnh trọng tâm
- Điều kiện thực hiện.
 Làm mẫu 
- Từng thao tác
- Giảng giải qui trình lắp ráp.
 - Gọi 1 -2 HS thao tác lại các bước cho lớp quan sát
- Nhận xét bổ sung
- GV nêu ra các dạng sai hỏng 
- Đàm thoại gợi mở.
- Nhắc nhở an toàn lao động
HĐ5: HS thực hiện các bước lắp bảng điện 
- Phân công vị trí, định mức luyện tập
- Chỉ dẫn, quan sát HS luyện tập.
- Chú ý học sinh cá biệt.
-Yêu cầu HS ngừng luyện tập.
- Nhận xét ưu khuyết buổi thực hành, thông báo kết quả.
- Yêu cầu vệ sinh CN.
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Trao đổi thảo luận , trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét bổ sung.
Nghe ghi chép.
- Tích cực tự giác luyện tập theo sự phân công.
- Nghe khắc sâu kiến thức.
- Thu dọn vệ sinh CN.
- Ghi nhớ thực hiện
4- Củng cố 
- Nhấn mạnh trọng tâm bài học.
5- Hướng dẫn & GNV về nhà
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ 1
Giáo án số: 22 Kiểm tra học kỳ 1
Số tiết: 1 (35)
I. Mục tiờu
	- Đánh giá kết quả quá trình học tập của học sinh
	- Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập, củng cố và bổ sung kiến thức.
	- Đề kiểm tra thống nhất trong nhóm chuyên môn.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của GV
 - Đề, đỏp ỏn kiểm tra
2- Chuẩn bị của GV
 - Đề chung cho tổ nhóm CM
III. Các hoạt động dạy và học
3- Bài mới: Kiểm tra viết
4- Tổng kết - Củng cố
5- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ về nhà 
	- Tìm hiểu máy biên áp trong cuộc sống hàng ngày 
Giáo án số: 23 Chương III: Máy biến áp
Số tiết 1 (36) Một số vấn đề chung về máy biến áp
I- Mục tiêu
	- Hiểu được cấu tạo, công dụng, cách phân loại máy biến áp.
	- Phân loại, nhận biết được MBA trong thực tế.
	- Rèn luyện ý thức học tập nghiêm túc.
II- Chuẩn bị
	Bản vẽ cấu tạo, MBA mẫu.
III. Các hoạt động dạy và học
3- Bài mới: (Hết phần 3 phân loại MBA)
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1: Tìm hiểu khái niệm chung về máy biến áp
I- Khái niệm chung
1- Định nghĩa: MBA là một thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều mà vẫn giữ nguyên tần số.
2- Công dụng
- Trong sinh hoạt: Điền chỉnh điện áp theo yêu cầu sử dụng.
- Trong truyền tải, phân phối điện năng: Nâng điện áp lên điện áp truyền tải.
- Trong kỹ thuật điện dử: Ghép nối tín hiệu giữa các tầng, khuếch đại tín hiệu.
3- Phân loại
HĐ2: Tìm hiểu cách phân loại máy biến áp
a) Theo công dụng
- MBA điện lực dùng trong truyền tải, phân phối điện năng.
- MBA điều chỉnh dùng tăng giảm điện áp trong gia đình.
- MBA công suất nhỏ dùng trong thiết bị đóng cắt.
- MBA đặc biệt: MBA đo lường, MBA hàn.
b) Theo số pha
MBA 1 pha, MBA 3 pha.
c) Theo PP làm mát
- MBA làm mát bằng không khí, MBA làm mát bằng dầu.
d) Theo vật liệu làm lõi
MBA lõi thép. MBA lõi không khí.
* Định nghĩa MBA
- Sử dụng PP quy nạp.
* Công dụng MBA
- Đưa ra một số ví dụ sử dụng MBA.
- MBA là gì?
- MBA có công dụng gì?
- Giải thích sơ đồ truyền tải điện năng, nêu vai trò của MBA.
- Trong sinh hoạt dùng MBA để làm gì?
- Tổng hợp kết luận.
- Đưa ra tiêu chí phân loại:
+ Theo công dụng?
+ Biến đổi điện áp theo số pha?
+ Theo vật liệu làm lõi?
- Tổng hợp giải giải, kết luận.
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
4- Củng cố
- Định nghĩa MBA.
- Công dụng MBA.
5- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ về nhà
Quan sát, tìm hiểu MBA dùng trong gia đình.
Giáo án số: 24 
Số tiết 3 (37 ữ 39) Một số vấn đề chung về máy biến áp
Ngày soạn: 7/12/2010
I- Mục tiêu
	- Hiểu được cấu tạo, các thông số kĩ thuật của máy biến áp.
	- Giải thích được các thông số kĩ thuật, nhận biết MBA trong thực tế.
	- Rèn luyện ý thức học tập nghiêm túc.
II- Chuẩn bị
	Bản vẽ cấu tạo, MBA mẫu.
III. Các hoạt động dạy và học
1- ổn định tổ chức lớp 
STT
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
1
2
2- Bài cũ: Cho biết khái niệm, công dụng của máy biến áp.
3- Bài mới: (Tiếp đến hết phần 5 số liệu định mức của máy biến áp)
 Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4- Cấu tạo máy biến áp
Gồm 3 bộ phận chính: Lõi thép (bộ phận dẫn từ); dây quấn (bộ phận dẫn điện); vỏ máy.
a- Bộ phận dẫn từ (lõi thép)
- Chế tạo từ thép KTĐ có nhiệm vụ dẫn từ và làm khung quấn dây.
- Thép KTĐ là thép hợp kim có thành phần silic cao, được cán thành các lá thép mỏng (0,3 -0,5mm).
- Tính chất thép KTĐ thay đổi theo hàm lượng Si, tỉ lệ Si càng cao giòn dễ gãy nhưng tổn hao năng lượng thấp.
- Theo hình dáng thường có 3 loại lõi thép:
 + Kiểu lõi (kiểu trụ).
 + Kiểu bọc (kiểu vỏ).
 + Kiểu xuyến.
- Để giảm tổn hao năng lượng hai mặt lá thép được sơn phủ một lớp sơn cách điện mỏng
HĐ1: Tìm hiểu cấu tạo MBA
- Hướng dẫn HS quan sát MBA đã tháo. 
- Phát vấn
+ MBA có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?
+ Vật liệu chế tạo các bộ phận đó?
+ Tại sao lõi MBA được ghép bằng các lá thép mỏng? Không chế tạo một cục?
- GV kết luận.
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
b- Bộ phận dẫn điện
- Được làm bằng dây đồng tráng men: Có độ bền cơ học cao, khó đứt, khó sổ tung khi quấn, dẫn điện tốt.
- MBA có hai cuộn dây lồng vào nhau không nối điện trực tiếp với nhau (MBA cảm ứng).
+ Cuộn dây sơ cấp: (N1) dây nối với nguồn điện nhận năng lượng từ nguồn.
+ Cuộn dây thứ cấp: (N2) dây nối với phụ tải cung cấp năng lượng cho phụ tải.
- Nếu dây quấn sơ, thứ cấp nối điện trực tiếp với nhau gọi là MBA tự ngẫu
- Dây quấn, lõi thép, vỏ máy được cách điện với nhau.
c- Vỏ máy
- Thường làm bằng kim loại có dạng hình hộp dùng để bảo vệ, gá lắp các bộ phận của máy...
d- Vật liệu cách điện của máy biến áp
- Cách điện giữa các bộ phận với nhau, giữa các phần tử dẫn điện với phần tử không dẫn điện.
- Chất lượng MBA phụ thuộc vào chất lượng vật liệu cách điện; Nếu cách điện không tốt gây sự cố, quá mức tăng kích thước máy, giá thành.
- Vật liệu cách điện gồm: Giấy cách điện, vải thuỷ tinh, sợi bông, sơn cách điện ...
- Cho HS quan sát dây quấn MBA.
- Dây quấn MBA làm bằng vật liệu gì?
- MBA thường có mấy cuộn dây?
- Cho biết tên gọi của các cuộn dây?
- GV tổng hợp giải thích bằng sơ đồ, thực tế trên MBA.
- Đặc điểm và cấu tạo của vỏ MBA?
- GV tổng kết, kết luận.
- Ngoài các bộ phận chính ra trong MBA còn có vật liệu gì?
- Nêu tác dụng của vật liệu cách điện 
trong MBA?
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
5- Số liệu định mức của máy biến áp
- Công suất định mức Sđm (VA) là công suất toàn phần đưa ra ở dây quấn thứ cấp.
- Đ/ áp sơ cấp định mức U1đm (V, KV).
- Đ/ áp thứ cấp định mức U2đm (V, KV).
- Dòng điện sơ cấp định mức I1 (A)
- Dòng điện thứ cấp định mức I2 (A)
* Chú ý khi làm việc không được để MBA vượt quá các giá trị đm.
- Giải thích các số liệu của MBA, đơn vị.
- Tại sao khi làm việc không được để MBA vượt quá các giá trị đm?
- GV tổng hợp, kết luận.
- Chú ý nghe.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
4- Củng cố
- Hệ thống lại toàn bài, nhấn mạnh trọng tâm.
5- Hướng dẫn vfa giao nhiệm vụ về nhà
Quan sát, tìm hiểu MBA dùng trong gia đình.
 Phụ trách CM duyệt 
Giáo án số: 25 Một số vấn đề chung về máy biến áp
Số tiết 3 (40 ữ 41) (Tiếp theo)
Ngày soạn:14/12/2010 
I- Mục tiêu
	- Hiểu nguyên lí hoạt động của máy biến áp.
	- Sử dụng được MBA một pha công suất nhỏ.
	- Rèn luyện ý thức học tập nghiêm túc.
II- Chuẩn bị
	Bản vẽ nguyên lí hoạt động.
III. Các hoạt động dạy và học
1- ổn định tổ chức lớp
STT
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
1
2
2- Bài cũ: Cho biết cấu tạo của máy biến áp?
3- Bài mới: (Tiếp đến hết)
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1: Tìm hiểu Hiện tượng cảm ứng điện từ
6- Nguyên lí làm việc của MBA
a- Hiện tượng cảm ứng điện từ
Cho dòng điện xoay chiều vào 1 cuộn dây ; sẽ sinh ra từ trường biến đổi, đặt cuộn dây thứ 2 khép kín trong từ trường cuộn dây thứ nhất trong cuộn dây thứ 2 có dòng điện. Dòng điện đó gọi là dòng điện cảm ứng hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ .
b- Nguyên lí làm việc của MBA (H4,6 Tr)
- MBA hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Về nguyên tắc MBA có 2 cuộn dây:
+ Cuộn sơ cấp có số vòng dây N1. 
+ Cuộn thứ cấp có số vòng dây N2. 
- Giải giải về hiện tượng cảm ứng điện từ.
- ứng dụng hiện tượng đó vào chế tạo MBA.
HĐ2: Tìm hiểu NL LVcủa MBA
- Hướng dẫn HS quan sát sơ đồ NL LV MBA, giải thích NL hoạt động.
- Báo cáo
- Chú ý nghe.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Hai cuộn dây này không liên hệ với nhau về điện, chỉ liên hệ với nhau về từ. 
- Khi nối cuộn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều có điện áp U1 dòng điện I1 chạy trong cuộn sơ cấp sẽ sinh ra trong lõi thép một từ thông biến thiên. Do lõi thép khép kín nên từ thông đó móc vòng sang cuộn dây thứ cấp và sinh ra trong cuộn dây thứ cấp một SĐĐ cảm ứng E2 tỉ lệ với số vòng dây N2. Đồng thời từ thông đó cũng sinh ra trong cuộn dây sơ cấp một SĐĐ cảm ứng E1, tỉ lệ với số vòng dây N1.
- Nếu bỏ qua tổn hao (rất nhỏ) ta có:
 U1 ~ E1 & U2 ~ E2
Do đó U1 / E1 = U2 / E2 = N1 / N2= k
- k là tỉ số biến áp của MBA
- MBA k >1 (U1 > U2) MBA hạ áp
- MBA k <1 (U1 < U2) MBA tăng áp
- MBA k =1 (U1 = U2)MBA cách li
- CS MBA nhận từ nguồn P1 = U1I1
- CS MBA cấp cho phụ tải P2 = U2I2
- Bỏ qua tổn hao: P1 = P2
U1I1= U2I2 hoặc U1 / U2= I2/I1
- Tăng điện áp lên k lần đồng thời giảm dòng điện k lần và ngược lại.
- Cho biết nguyên lí làm việc của MBA?
- Giải thích mối quan hệ giữa U và N.
- Muốn tăng hoặc giảm điện áp người ta làm gì?
- Nếu K > 1 ta có MBA?
- Nếu K < 1 ta có MBA?
- Nếu K= 1 ta có MBA?
- GV kết luận.
- Chú ý nghe.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Chú ý nghe.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
4- Củng cố- Luyện tập:
- Hệ thống lại toàn bài
5- Hướng dẫn và giao nhiệm vụ về nhà:
- Trả lời câu hỏi SGK Tr 92 
Giáo án số: 26 Sử dụng và bảo dưỡng máy biến áp
Số tiết: 1 (tiết42)
I- Mục tiêu
	- Hiểu được cách sử dụng & bảo dưỡng MBA dùng trong gia đình.
	- Sử dụng và bảo dưỡng được MBA dùng trong gia đình.
	- Rèn luyện

File đính kèm:

  • docGiao an nghe ( Thay Nhạ TT tinh).doc