Bài giảng Môn hướng nghiệp - Tiết 1, 2: Bài mở đầu: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Hướng dẫn kết thúc (10')

- Kiểm tra đánh giá nhận xét bài thực hành.

- Nhận xét ưu khuyết điểm. Giải đáp thắc mắc.

- Vệ sinh công nghiệp.

 

doc99 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 06/07/2015 | Lượt xem: 868 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn hướng nghiệp - Tiết 1, 2: Bài mở đầu: Giới thiệu nghề điện dân dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êu chuẩn hoá. 
- Bảng 3-7, Tr60 một số ký hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
2- Phân loại sơ đồ điện
a) Sơ đồ nguyên lý 
- Là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ về điện mà không thể hiện ví trí sắp xếp cách lắp ráp của các phần tử trong mạch điện.
- Sơ đồ nguyên lý để nghiên cứu hoạt động của mạch điện - thiết bị điện
b- Sơ đồ lắp ráp
- Là sơ đồ biểu thị vị trí lắp đặt cách lắp ráp giữa các phần tử của mạch điện.
- Dùng để dự trù vật liệu lắp đặt và sửa chữa mạng điện.
* Một sơ đồ nguyên lý có thể có nhiều sơ đồ lắp đặt khác nhau.
HĐ1: Tìm hiểu khái niệm sơ đồ điện
* Khái niệm
* Ký hiệu qui ước
- Giới thiệu bảng 3-7 giải thích các ý nghĩa.
* Phân loại sơ đồ điện
- Trình bày một sơ đồ NL điển hình giải thích. 
- Sơ đồ NL dùng để làm gì?
- Nêu ĐN sơ đồ NL. 
- Trình bày một sơ đồ lắp rap điển hình giải thích. 
- Sơ đồ lắp ráp dùng để làm gì?
- Nêu ĐN sơ đồ lắp ráp
- So sánh giữa 2 sơ đồ?
- Quan sát vẽ các ký hiệu qui ước.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe ghi chép.
II- Một số sơ đồ mạng điện sinh hoạt
1- Mạch bảng điện
a) Mạch bảng điện chính (H3.37)/ Tr 62
- Lấy điện từ sau công tơ qua MBA rồi đến bảng điện nhánh, để cung cấp điện tới các đồ dùng điện.
- Cầu dao đổi nối có chức năng giúp cho mạng điện trong nhà có thể lấy điện qua MBA hoặc lấy thẳng từ mạng cung cấp.
- Bảng điện được quy định chung 1 cấp điện áp. Nếu muốn có U khác thì có ổ riêng lấy qua MBA.
b) Mạch bảng điện nhánh (H3.38)/ Tr63
- Cung cấp điện trực tiếp tới các đồ dùng điện ở xa bảng điện chính
- Các thiết bị điện lắp trên bảng điện nhánh phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng: Cầu chì, công tắc, ổ điện, hộp số...
* Cỡ dây chảy cầu chì bảng điện nhánh phải nhỏ hơn dây chảy câuc chì bảng chính.
2- Một số mạch điện chiếu sáng
a) Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1công tắc, điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt:
 (Sơ đồ nguyên lý)
 o o
. 
.
A
O
 b) Sơ đồ mạch mắc 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc, điều khiển 2 bóng đèn:
.
.
.
.
o
o
o
o
o
o
.
.
A
O
HĐ2: Tìm hiểu SĐ mạch bảng điện
- Trình bày sơ đồ, giảng giải.
- Trong mạch bảng điện chính có những phần tử nào?
- Trong mạch bảng điện nhánh có những phần tử nào?
- Các phần tử tiêu thụ điện mắc ntn với nhau?
- Nhận xét bổ sung kết kluận
HĐ3: Tìm hiểu 1 số mạch đèn chiếu sáng
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Trong MĐ gồm những phần tử nào?
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Nhận xét bổ sung
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Trong MĐ gồm những phần tử nào?
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Nhận xét bổ sung
- Quan sát vẽ các ký hiệu qui ước.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
4- Củng cố luỵên tập: 
- Nêu lại các ký hiệu quy ước?
- Lưu ý các sơ đồ mạch điện
5- Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài, tập vẽ các sơ đồ điện.
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
............................................................................................................................................
Giáo án số: 19 
 Ngày soạn: 8/12/2014 
Tiết 31: MỘT SỐ SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT ( T3 ) 
A. Mục tiêu:
- Hiểu được một số ký hiệu quy ước, khái niệm sơ đồ điện
- Biết thiết kế một số sơ đồ điện đơn giản
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, khoa học
B. Trọng tâm bài dạy:
 - Ký hiệu quy ước mạng điện SH. Sơ đồ lắp ráp - Sơ đồ NL
C. Chuẩn bị: 
- Mô hình mạng điện SH - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp
D. Tiến trình dạy học
1- ổn định tổ chức lớp: 
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2- Bài cũ:
3- Bài mới: 
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
o
o
o
o
o
o
.
A
o
.
c- Mạch 2 công tắc 3 cực (đèn cầu thang)
.
o o
A
O
.
.
d) Mạch đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu 2 đầu dây 
3- Mạch điện quạt trần: (H3.45)/Tr65
4- Mạch chuông điện: (H 3.46)/Tr65
A
O
HĐ1: Tìm hiểu 1 số mạch đèn chiếu sáng
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
- Trình bày hoạt động của mạch?
HĐ2: Tìm hiểu MĐ Q/ trần, chuông điện
- Vẽ sơ đồ, giảng giải.
- Cho biết các phần tử trong mạch được mắc với nhau ntn?
Trình bày hoạt động của mạch?
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận trả lời.
- Nhận xét, bổ sung
- Nghe vẽ, ghi chép.
 4- Củng cố luỵên tập: 
- Lưu ý các sơ đồ mạch điện
5- Hướng dẫn về nhà: 
- Tìm hiểu mạch lắp 1 đèn sợi đốt, chuẩn bị bài thực hành.
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
............................................................................................................................................
Giáo án số: 20
Ngày soạn: 8/12/2014 
Tiết 32+33: Thực hành
LẮP MẠCH MỘT ĐÈN SỢI ĐỐT (T1,2) 
A. Mục tiêu:
- Xây dựng được sơ đồ lắp dựng trên cơ sở sơ đồ nguyên lý
- Lắp được hoàn chỉnh mạch điều khiển một đèn sợi đốt đúng yêu cầu KT
- Rèn luyện tinh thần say mê nghiêm túc trong học tập. Chính xác ATLĐ.
B. Trọng tâm bài dạy:
- Kỹ năng lắp ráp mạch điều khiển đèn sợi đốt 
C. Chuẩn bị:
- Bảng gỗ, cầu chì, Công tắc, ổ điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt, dây dẫn
- Dụng cụ lắp đặt: Kìm, tô vít, khoan, dao ... 
D. Tiến trình dạy học:
1 - Ổn định tổ chức:
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2 – Kiểm tra:
3- Bài mới: (Dừng gá các thiết lên bảng bị và đi dây)
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
 A. Hướng dẫn ban đầu 
I- Mục tiêu: ( A )
II- Điều Kiện thực hành (c)
III Trình tự tiến hành
1- Kiến thức kỹ năng liên quan
- Kỹ thuật nối dây dẫn điện, sử dụng dụng cụ.
- Đọc sơ đồ, lập sơ đồ lắp đặt. 
 o o 
.
.
A
O
2- Xây dựng quy trình lắp ráp mạch điện
Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lý
- Từ sơ đồ nguyên lý xây dựng sơ đồ lắp ráp
Bước 2: Lấy dấu trên bảng gỗ lớn: Vị trí đường đi dây, đui đèn, bảng điện điều khiển.
Bước 3: Lấy dấu lỗ khoan và khoan lỗ
Bước 4: Lắp đặt các thiết bị
3- Những sai hỏng thường gặp
- Thiết bị lắp không chặt, không cân đối, dây quá căng, quá trùng, khoan nhầm lỗ...
* Phân công vị trí định mức luyện tập.
Nhắc nhở ATLĐ
HĐ1: Tìm hiểu MT, ĐK thực hành
- Nêu mục tiêu bài học, nhấn mạnh trọng tâm
- Điều kiện thực hiện.
HĐ2: Tìm hiểu SĐ NL, XD SĐ lắp đặt
- Cho H/S trực quan sơ đồ NL đàm thoại.
- Gồm những phần tử gì?
- Nguyên lý hoạt động của mạch điện.
HĐ3: Tìm hiểu các bước lắp đặt bảng điện
- Làm mẫu 
- Giảng giải qui trình lắp ráp.
 - Gọi 1 -2 HS thao tác lại các bước cho lớp quan sát
- Nhận xét bổ sung
- GV nêu ra các dạng sai hỏng 
- Đàm thoại gợi mở.
- Nhắc nhở an toàn lao động
- Phân công vị trí, định mức luyện tập
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Trao đổi thảo luận , trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Quan sát.
- Trao đổi thảo luận, làm lại thao tác mẫu.
- Nhận xét bổ sung.
Hướng dẫn thường xuyên 
- Quan sát bao quát học sinh luyện tập.
- Uốn nắn thao động tác sai hỏng.
C- Hướng dẫn kết thúc (10')
- Kiểm tra đánh giá nhận xét bài thực hành.
- Nhận xét ưu khuyết điểm. Giải đáp thắc mắc.
- Vệ sinh công nghiệp.
HĐ4: HS thực hiện các bước lắp bảng điện
*Bước 1: Lấy dấu trên bảng gỗ lớn: Vị trí đường đi dây, đui đèn, bảng điện điều khiển.
Bước 2: Lấy dấu lỗ khoan và khoan lỗ
Bước 3: Lắp đặt các thiết bị
- Quan sát HS luyện tập.
- Chú ý học sinh cá biệt.
HĐ5: HD kết thúc
-Yêu cầu HS ngừng luyện tập.
- Yêu cầu vệ sinh CN.
- Tích cực tự giác luyện tập theo sự phân công.
- Nghe khắc sâu kiến thức.
- Vệ sinh CN.
- Ghi nhớ thực hiện.
4- Củng cố: 
- Nhấn mạnh trọng tâm bài học.
5- Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
................................................................................................................................................
Giáo án số: 21
 Ngày soạn: 15/12/2014 
Tiết 34: Thực hành:
LẮP MẠCH MỘT ĐÈN SỢI ĐỐT (T3)
A. Mục tiêu:
- Xây dựng được sơ đồ lắp dựng trên cơ sở sơ đồ nguyên lý
- Lắp được hoàn chỉnh mạch điều khiển một đèn sợi đốt đúng yêu cầu KT
- Rèn luyện tinh thần say mê nghiêm túc trong học tập. Chính xác ATLĐ.
B. Trọng tâm bài dạy:
- Kỹ năng lắp ráp mạch điều khiển đèn sợi đốt 
C. Chuẩn bị:
- Bảng gỗ, cầu chì, Công tắc, ổ điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt, dây dẫn
- Dụng cụ lắp đặt: Kìm, tô vít, khoan, dao ... 
D. Tiến trình dạy học: 
1- ổn định tổ chức lớp
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2- Bài cũ:
3- Bài mới: 
Nội dung
Hoạt động dạy và học
Thầy
Trò
 A. Hướng dẫn ban đầu
I- Mục tiêu: ( A )
II- Điều Kiện thực hành (c)
- Thiết bị dụng cụ cho mạch điện
III Trình tự tiến hành
Bước 4: Lắp đặt các thiết bị
Bước 5: Kiểm tra sản phẩm
* Yêu cầu: 
- Lắp đúng sơ đồ nguyên lý
- Thiết bị lắp chắc chắn.
3- Những sai hỏng thường gặp
- Thiết bị lắp không chặt, không cân đối, dây quá căng, quá trùng, khoan nhầm lỗ...
* Phân công vị trí định mức luyện tập.
Nhắc nhở ATLĐ
Hướng dẫn thường xuyên (tiếp)
- Quan sát bao quát học sinh luyện tập.
- Uốn nắn thao động tác sai hỏng.
C- Hướng dẫn kết thúc (20')
- Kiểm tra đánh giá nhận xét bài thực hành.
- Nhận xét ưu khuyết điểm. Giải đáp thắc mắc.
- Vệ sinh công nghiệp.
HĐ2: Tìm hiểu MT, ĐK thực hành
- Nêu mục tiêu bài học, nhấn mạnh trọng tâm
- Điều kiện thực hiện.
HĐ4: Tìm hiểu các bước lắp đặt bảng điện
 Làm mẫu 
- Từng thao tác
- Giảng giải qui trình lắp ráp.
 - Gọi 1 -2 HS thao tác lại các bước cho lớp quan sát
- Nhận xét bổ sung
- GV nêu ra các dạng sai hỏng 
- Đàm thoại gợi mở.
- Nhắc nhở an toàn lao động
- Phân công vị trí, định mức luyện tập
HĐ5: HS thực hiện các bước lắp bảng điện
- Chỉ dẫn, quan sát HS luyện tập.
- Chú ý học sinh cá biệt.
HĐ6: HD kết thúc
-Yêu cầu HS ngừng luyện tập.
- Nhận xét ưu khuyết buổi thực hành, thông báo kết quả.
- Yêu cầu vệ sinh CN.
- Nghe ghi chép, ghi nhớ thực hiện.
- Trao đổi thảo luận , trả lời.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét bổ sung.
Nghe ghi chép.
- Tích cực tự giác luyện tập theo sự phân công.
- Nghe khắc sâu kiến thức.
- Thu dọn vệ sinh CN.
- Ghi nhớ thực hiện
4- Củng cố 
- Nhấn mạnh trọng tâm bài học.
5- Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ 1
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
................................................................................................................................................
 Giáo án số: 22
 Ngày soạn: 15/12/2014 
Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KỲ I
A. Mục tiêu :
 - Kiểm tra lại việc nắm bắt kiến thức của học sinh , từ đó có cách điều chỉnh về phương pháp và thời gian hợp lý hơn
 -Giúp học sinh được củng cố kiến thức cơ bản về Mạng điện sinh hoạt trong gia đình , kỹ năng về các thao tác lắp đặt mạng điện trong gia đình
 - Rèn cho học sinh tính cẩn thận , tỉ mỉ , khéo léo , tự học .
 - Giáo giục cho học sinh có ý thức tích cực học tập , nghiêm túc và lòng yêu thích say mê môn học 
B. Đề bài và đáp số :
I.Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (4,0 điểm)
Câu 1. Để làm được nghề điện dân dụng thì người lao động phải có trình độ kiến thức tối thiểu là:
	A. tốt nghiệp tiểu học.	B. tốt nghiệp trung học phổ thông.
	C. tốt nghiệp trung học cơ sở.	D. tốt nghiệp đại học.
Câu 2.Mối nối dây dẫn điện được chia là mấy loại: 
	A. 3 loại.	B. 4 loại	
	C. 5 loại	D. 6 loại
Câu 3.Kìm điện có tác dụng gì trong việc lắp đặt mạng điện trong nhà? 
	A. Cắt dây dẫn điện.	B. Tuốt dây dẫn điện.
	C. Giữ dây dẫn điện khi nối.	D. Cắt, tuốt và giữ dây dẫn điện.
Câu 4. Trong mạng điện trong nhà, công tơ điện có chức năng gì? 
	A. Đo dòng điện.	B. Đo điện áp.
	C. Đo điện năng tiêu thụ.	D. Đo điện trở.
Câu 5. Quy trình nối đây dẫn điện trong việc lắp đặt mạng điện trong nhà là: 
	A. bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối.
	B. bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, cách điện mối nối.
	C. bóc vỏ cách điện, kiểm tra mối nối, làm sạch lõi, nối dây, cách điện mối nối.
	D. bóc vỏ cách điện, kiểm tra mối nối, nối dây, làm sạch lõi, cách điện mối nối.
Câu 6. Để bóc vỏ dây dẫn điện, chúng ta phải chọn dụng cụ nào sau đây? 
	A. Tua vít	B. Cưa	
	C. Khoan	D. Kìm tuốt dây.
Câu 7. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà gồm nhóm? 
	A. 4 nhóm.	B. 3 nhóm.	
	C. 2 nhóm.	D. 5 nhóm.
Câu 8. Lõi dây dẫn điện, cáp điện thương làm bằng vật liệu gì? 
	A. Vật liệu dẫn điện.	B. Vật liệu cách điện.
	C. Vật liệu dẫn từ.	D. Vật liệu tổng hợp.
II. Trả lời câu hỏi: (6,0 điểm)
Câu 9. Đồng hồ đo điện có công dụng gì? Nêu chức năng của ampe kế và đồng hồ vạn năng? ( 2 điểm)
Câu 10. Khi thực hiện các nối dây dẫn điện phải đảm bảo những yêu cầu nào? ( 2 điểm)
Câu 11. Cho mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn và 1 bảng điện. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện và nêu chức năng của từng cầu chì trong sơ đồ? (2 điểm)
C. Đáp án và thang điểm chi tiết:
I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
D
C
B
D
B
A
II. Phần tự luận: ( 6,0 điểm)
Câu 9:(2,0 điểm)
-Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
1,0 điểm
-Vôn kế dùng để đo điện áp (đo hiệu điện thế)
0,25 điểm
- Ampe kế dùng để đo dòng điện (cường độ dòng điện)
0,25 điểm
- Oát kế dùng để đo công suất tiêu thụ 
0,25 điểm
- Ôm kế dùng để đo điện trở
0,25 điểm
Câu 10: (2,0 điểm)
 Có 4 ý, mỗi ý đúng được 0,5 điểm
-Dẫn điện tốt: Điện trở mối nối nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Muốn vậy, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn, mối nối phải chặt.
0,5 điểm
-Có độ bền cơ học cao: phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyển.
0,5 điểm
-An toàn điện: được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện.
0,5 điểm
-Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối phải gọn và đẹp.
0,5 điểm
Câu 11:(2,0 điểm)
- Vẽ đúng sơ đồ như hình trên
1,5điểm
- Cầu chì 1: bảo vệ công tắc và bóng đèn
0,25 điểm
- Cầu chì 2: bảo vệ ổ cắm
0,25 điểm
D. Tiến trình kiểm tra:
1. Ổn định tổ chức:
KẾ HOẠCH KẾ KIỂM TRA
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2. Kiểm tra:
- Giáo viên chép đề kiểm tra.
3. Thu bài, nhận xét giời kiểm tra.
4. Hướng dẫn về nhà:
Chuẩn bị bài “ Các dụng cụ cơ bản dùng trong lắp đặt điện”.
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
Nguyễn Tuấn Đạt
..
Giáo án số: 23
Ngày soạn: 15/12/2014 
Chương III: MÁY BIẾN ÁP
Tiết 36: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP (T1)
A. Mục tiêu:
- Hiểu rõ công dụng, phân loại cấu tạo, nguyên lý hoạt động MBA
- Rèn luyện tinh thần say mê học tập 
B. Trọng tâm bài dạy: 
- Cấu tạo công dụng vật liệu dùng trong mạng điện sinh hoạt
- Đặc điểm mạng điện sinh hoạt.
C. Chuẩn bị: 
- Bản vẽ cấu tạo MBA, sơ đồ NL - MBA, Máy biến áp mẫu; 
- Vở ghi chép
D. Tiến trình dạy học:
1- Ổn định tổ chức: 
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2 – Kiểm tra: 
3- Bài mới: (Hết phần 3 phân loại MBA)
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1: Tìm hiểu khái niệm chung về máy biến áp
I- Khái niệm chung
1- Định nghĩa: MBA là một thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều mà vẫn giữ nguyên tần số.
2- Công dụng
- Trong sinh hoạt: Điền chỉnh điện áp theo yêu cầu sử dụng.
- Trong truyền tải, phân phối điện năng: Nâng điện áp lên điện áp truyền tải.
- Trong kỹ thuật điện dử: Ghép nối tín hiệu giữa các tầng, khuếch đại tín hiệu.
3- Phân loại
a) Theo công dụng
- MBA điện lực dùng trong truyền tải, phân phối điện năng.
- MBA điều chỉnh dùng tăng giảm điện áp trong gia đình.
- MBA công suất nhỏ dùng trong thiết bị đóng cắt.
- MBA đặc biệt: MBA đo lường, MBA hàn.
b) Theo số pha
MBA 1 pha, MBA 3 pha.
c) Theo PP làm mát
- MBA làm mát bằng không khí, MBA làm mát bằng dầu.
d) Theo vật liệu làm lõi
MBA lõi thép. MBA lõi không khí.
* Định nghĩa MBA
- Sử dụng PP quy nạp.
* Công dụng MBA
- Đưa ra một số ví dụ sử dụng MBA.
- MBA là gì?
- MBA có công dụng gì?
- Giải thích sơ đồ truyền tải điện năng, nêu vai trò của MBA.
- Trong sinh hoạt dùng MBA để làm gì?
- Tổng hợp kết luận.
HĐ2: Tìm hiểu cách phân loại máy biến áp
- Đưa ra tiêu chí phân loại:
+ Theo công dụng?
+ Biến đổi điện áp theo số pha?
+ Theo vật liệu làm lõi?
- Tổng hợp giải giải, kết luận.
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
4- Củng cố
- Định nghĩa MBA.
- Công dụng MBA.
5- Hướng dẫn và về nhà
Quan sát, tìm hiểu MBA dùng trong gia đình.
Phụ trách chuyên môn duyệt
Giáo viên soạn
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
...............................................................................................................................................
Giáo án số: 24
 Ngày soạn: 22/12/2014 
Tiết 37+38+39: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP (T2,3,4)
A. Mục tiêu:
- Hiểu rõ công dụng, phân loại cấu tạo, nguyên lý hoạt động MBA
- Hiểu thông số kỹ thuật cơ bản của MBA
- Rèn luyện tinh thần say mê học tập 
B. Trọng tâm bài dạy: 
- Cấu tạo công dụng vật liệu dùng trong mạng điện sinh hoạt
- Đặc điểm mạng điện sinh hoạt.
C. Chuẩn bị: 
- Bản vẽ cấu tạo MBA, sơ đồ NL - MBA, Máy biến áp mẫu; 
- Vở ghi chép
D. Tiến trình dạy học: 
1- ổn định tổ chức lớp 
Ngày dạy
Lớp
Sỹ số
8A
8B
2- Bài cũ: 
Cho biết khái niệm, công dụng của máy biến áp.
3- Bài mới: (Tiếp đến hết phần 5 số liệu định mức của máy biến áp)
 Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4- Cấu tạo máy biến áp
Gồm 3 bộ phận chính: Lõi thép (bộ phận dẫn từ); dây quấn (bộ phận dẫn điện); vỏ máy.
a- Bộ phận dẫn từ (lõi thép)
- Chế tạo từ thép KTĐ có nhiệm vụ dẫn từ và làm khung quấn dây.
- Thép KTĐ là thép hợp kim có thành phần silic cao, được cán thành các lá thép mỏng (0,3 -0,5mm).
- Tính chất thép KTĐ thay đổi theo hàm lượng Si, tỉ lệ Si càng cao giòn dễ gãy nhưng tổn hao năng lượng thấp.
- Theo hình dáng thường có 3 loại lõi thép:
 + Kiểu lõi (kiểu trụ).
 + Kiểu bọc (kiểu vỏ).
 + Kiểu xuyến.
- Để giảm tổn hao năng lượng hai mặt lá thép được sơn phủ một lớp sơn cách điện mỏng
- Hướng dẫn HS quan sát MBA đã tháo. 
- Phát vấn
+ MBA có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?
+ Vật liệu chế tạo các bộ phận đó?
+ Tại sao lõi MBA được ghép bằng các lá thép mỏng? Không chế tạo một cục?
- GV kết luận.
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận, trả lời.
- Nhận xét, bổ xung.
- Nghe, ghi chép.
b- Bộ phận dẫn điện
- Được làm bằng dây đồng tráng men: Có độ bền cơ học cao, khó đứt, khó sổ tung khi quấn, dẫn điện tốt.
- MBA có hai cuộn dây lồng vào nhau không nối điện trực tiếp với nhau (MBA cảm ứng).
+ Cuộn dây sơ cấp: (N1) dây nối với nguồn điện nhận năng lượng từ nguồn.
+ Cuộn dây thứ cấp: (N2) dây nối với phụ tải cung cấp năng lượng cho phụ tải.
- Nếu dây quấn sơ, thứ cấp nối điện trực tiếp với nhau gọi là MBA tự ngẫu
- Dây quấn, lõi thép, vỏ máy được cách điện với nhau.
c- Vỏ máy
- Thường làm bằng kim loại có dạng hình hộp dùng để bảo vệ, gá lắp các bộ phận của máy...
d- Vật liệu cách điện của máy biến áp
- Cách điện giữa các bộ phận với nhau, giữa các phần tử dẫn điện với phần tử không dẫn điện.
- Chất lượng MBA phụ thuộc vào chất lượng vật liệu cách điện; Nếu cách điện không tốt gây sự cố, quá mức tăng kích thước máy, giá thành.
- Vật liệu cách điện gồm: Giấy cách điện, vải thuỷ tinh, sợi bông, sơn cách điện ...
- Cho HS quan sát dây quấn MBA.
- Dây quấn MBA làm bằng vật liệu gì?
- MBA thường có mấy cuộn dây?
- Cho biết tên gọi của các cuộn dây?
- GV tổng hợp giải thích bằng sơ đồ, thực tế trên MBA.
- Đặc điểm và cấu tạo của vỏ MBA?
- GV tổng kết, kết luận.
- Ngoài các bộ phận chính ra trong MBA còn có vật liệu gì?
- Nêu tác dụng của vật liệu cách điện 
trong MBA?
- Quan sát
- Trao đổi thảo luận

File đính kèm:

  • docGiáo án nghề điện.doc