Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 35 - Tập đọc: Ôn tập

GV cho HS bốc thăm đọc các bài tập đọc. Hỏi một số câu để khắc sâu nội dung bài.

- GV nhận xét và ghi điểm cho từng HS.

HĐ2: Luyện tập:

- Hướng dẫn các em viết đoạn văn miêu tả cây xương rồng theo tranh minh hoạ.

- Chấm một số bài văn và nhận xét từng bài.

 

doc8 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 01/07/2015 | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 35 - Tập đọc: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T.VIET 4 TUAN 35:
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP (T1)
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
- Hiểu ND chính của từng đoạn, ND của cả bài; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới ,tình yêu cuộc sống.
HSKG đọc lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 90 tiếng/phút).
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. GV ổn định tổ chức lớp.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra tập đọc - Học thuộc lòng
- GV gọi học sinh lên bốùc thăm và đọc.
*HSKG đọc lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 90 tiếng/phút).
- GV hỏi một số câu hỏi trong ND bài.
- GV nhận xét và ghi điểm cho từng em.
HĐ2: Luyện tập:
- Hướng dẫn hocï sinh làm bài tập 2 theo nhóm 4.
- GV chữa bài, nhận xét.
HĐ3: Củng cố - dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- HS lắng nghe.
- HS lên bốùc thăm và đọc; trả lời câu hỏi của GV.
- HS làm bài theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.
CHÍNH TẢ: ÔN TẬP (T2)
 (BÀI SOẠN CHI TIẾT)
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
- Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học (Khám phá thế giới; Tình yêu cuộc sống); bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặt câu với từ ngữ thuộc hai chủ điểm ôn tập.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ND - TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. 1’
2.Bài mới: Giới thiệu bài: 1’
HĐ1: Kiểm tra TĐ - HTL: 15’
HĐ2: Luyện tập: 17’
HĐ3: Củng cố - Dặn dò: 3’
- Ổn định tổ chức.
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
- GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài tập đọc (như tiết 1). GV hỏi một số câu để khắc sâu nội dung bài.
- GV nhận xét và ghi điểm cho học sinh.
Bài 2: Lập bảng thống kê các từ đã học.
- Yêu sầu học sinh đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm vào giấy khổ to.
- Gọi các nhóm trình bày.
- GV chốt lại các từ đúng.
Bài3: - Gọi HS đọc Y/C của bài.
*HSKG: Y/C HS đặt mẫu trước lớp.
- Y/C HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS đọc bài của mình.
- GV nhận xét, chú ý câu văn cách diễn đạt của HS.
- GV hệ thống kiến thức.
- Dặn dò về nhà.
- Nhận xét giờ học.
- Lớp ổn định.
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh lên bảng bốùc thăm và đọc; Trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra.
- Hai em đọc, lớp đọc thầm.
- Học sinh hoạt động theo nhóm: Ghi lại các từ đã học trong các tiết MRVT ở 1 trong 2 chủ điểm: Khám phá thế giới và tình yêu cuộc sống.
- HS trình bày; lớp nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Hai em đọc, lớp đọc thầm.
- HS trình bày trước lớp.
- HS thực hiện.
- HS đọc; lớp nhận xét, bổ sung.
- Học sinh ghi nhớ.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP (T3)
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
- Dựa vào đoạn văn nói về một cây cụ thể hoặc hiểu biết về một loài cây, viết được đoạn văn tả cây cối rõ những đặc điểm nổi bật.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. Ổn định tổ chức.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra TĐ - HTL: 
- GV cho HS bốc thăm đọc các bài tập đọc. Hỏi một số câu để khắc sâu nội dung bài.
- GV nhận xét và ghi điểm cho từng HS.
HĐ2: Luyện tập:
- Hướng dẫn các em viết đoạn văn miêu tả cây xương rồng theo tranh minh hoạ.
- Chấm một số bài văn và nhận xét từng bài.
HĐ3: Củng cố - Dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- Học sinh nghe.
- HS lên bảng bốc thăm và đọc, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.
- HS quan sát tranh và viết đoạn văn vào vở.
- Nhận xét bài bạn; chữa lỗi cách dùng từ đặt câu.
- HS ghi nhớ.
KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP (T4) 
I.MỤC TIÊU: 
- Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. - Kiểm tra việc viết đoạn văn tiết trước của học sinh.
- Nhận xét và ghi điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Luyện tập:
- HD các em làm các bài tập ở VBT TV. 
Bài 1,2: - Yêu cầu học sinh đọc.
- Y/C HS thảo luận nhóm đôi và làm bài: Tìm câu hỏi, câu kể, câu khiến, câu cảm có trong đoạn văn.
- GV nhận xét và nêu kết quả đúng.
Bài 3: - HD học sinh làm việc cá nhân tìm các trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn.
- GV HD thêm cho các em trong lúc làm bài.
- Chấm một số bài và nhận xét. 
HĐ2: Củng cố - Dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức.
- Nhận xét giờ học.
- 3 học sinh.
- Học sinh nghe.
- Học sinh đọc, lớp theo dõi.
- Học sinh thảo luận theo nhóm và làm bài vào vở.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Học sinh làm bài cá nhân.
- HS chữa bài, nhận xét
- Học sinh ghi nhớ.
TẬP ĐỌC : ÔN TẬP (T5)
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
- Nghe- viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 90chữ/15phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 7 chữ.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. Ổn định tổ chức lớp.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra TĐ - HTL: 
- GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài tập đọc. Hỏi một số câu để khắc sâu nội dung bài. 
- GV nhận xét và ghi điểm cho từng HS.
HĐ2: HD nghe viết bài: Nói với em.
- GV đọc toàn bài.
- Gọi HS đọc.
+ Nội dung của bài thơ nói lên điều gì
- Y/C HS tìm các từ khó viết.
- HD các em viết một số từ khó: lộng gió, lích rích, sớm khuya.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 
- Chấm một số bài và nhận xét. 
HĐ3: Củng cố - Dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- Học sinh nghe.
- HS lên bảng bốc thăm và đọc, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.
- Học sinh nghe 
- 2 em đọc, lớp đọc thầm.
- Học sinh trả lời.
- HS tìm từ khó.
- HS viết bảng con: lộng gió, lích rích, sớm khuya.
- HS viết bài
- HS ghi nhớ.
TẬP LÀM VĂN : ÔN TẬP ( TIẾT 6)
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.
- Dựa vào đoạn văn nói về một con vật cụ thể hoặc hiểu biết về một loài vật, viết được đoạn văn tả con vật rõ những đặc điểm nổi bật.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Phiếu ghi các bài tập đọc - Giấy khổ to, bút dạ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. Ổn định tổ chức lớp.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra TĐ - HTL: 
(Tiến hành như các tiết trước). 
HĐ2: Hướng dẫn viết đoạn văn miêu tả hoạt động của chim bồ câu:
- Y/C HS suy nghĩ và làm bài.
- GV theo dõi và hướng dẫn thêm. 
- Gọi HS đọc bài của mình.
- Chấm một số bài và nhận xét. 
HĐ3: Củng cố - Dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- HS nghe.
- HS lên bảng bốc thăm và đọc, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.
- HS đọc nội dung bài tập, quan sát tranh minh họa chim bồ câu ở SGK và viết đoạn văn miêu tả hoạt động của chim bồ câu.
- HS đọc bài viết của mình.
- HS ghi nhớ.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : ÔN TẬP (T7)
I.MỤC TIÊU: 
- Kiểm tra đọc hiểu và luyện từ và câu.
- Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV phô tô mẫu (phiếu kiểm tra) nội dung ở SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra:
- GV phát phiếu cho học sinh. 
- HS làm bài GV theo dõi chung cả lớp.
- Y/C HS đổi chéo bài kiểm tra kết quả.
- GV thông báo kết quả; chữa bài, củng cố kiến thức cho HS.
HĐ2:Củng cố - Dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- Học sinh nghe.
- HS nhận phiếu và bàm bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ.
TẬP LÀM VĂN : ÔN TẬP (T. 8)
I.MỤC TIÊU: 
- Kiểm tra chính tả và tập làm văn.
- Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ. Giáo viên ổn định tổ chức lớp.
2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng.
HĐ1: Kiểm tra:
Kiểm tra chính tả:
- GV đọc cho học sinh viết bài Trăng lên.
Kiểm tra tập làm văn:
- GV chép đề bài lên bảng:
 Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của con vật mà em thích.
- HS làm bài, GV quán xuyến chung.
- Thu bài
HĐ2: Củng cố - Dặn dò:
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
- HS nghe.
- HS viết bài vào giấy kiểm tra.
- HS viết bài văn vào giấy kiểm tra.
- HS ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docGiao an TV 4 Tuan 35 Chuan KTKN.doc