Bài giảng Lớp 3 - Môn Tiếng Việt - Tuần 1 - Tiết 2 - Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số

/. Mục tiêu :

 -Xác định được các từ ngữ chỉ sự vật (BT1)

- Tìm được những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn , câu thơ (BT2).

- Nêu được hình ảnh so sánh mình thích (BT3)

II/ Chuẩn bị : Bảng nhóm

 

doc20 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 25/06/2015 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 3 - Môn Tiếng Việt - Tuần 1 - Tiết 2 - Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngực và cùng thực hiện hít vào thật sâu và thở ra hết sức.
-Cử động hít vào lồng ngực phồng lên, khi thở ra thì lồng ngực xẹp xuống..
-Lắng nghe.
-QS hình 2 trang 5 SGK.
-2 bạn lần lượt người hỏi người trả lời.
A: Bạn hãy chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan hô hấp.
B: Bạn hãy chỉ đường đi của không khi trên hình 2.
********************************
TIẾT 6: Toán ôn ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- Giúp hs ôn tập phép nhân, phép chia từ 2 đến 5.
- Thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu tiết học, giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn hs ôn tập
- Gv treo bảng phụ ghi nội dung các bài tập và yêu cầu hs làm bài.
Bài 1: Tính nhẩm
 2 x 9 16 : 4 3 x 5 1 x 5 : 5
 3 x 9 18 : 3 15 : 3 0 x 5 : 5
 4 x 9 5 x 3 5 x 8 0 : 3: 2
 5 x 9 25 : 5 36 : 4 4 : 4 x 1
- Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi một số hs trả lời miệng.
- Chú ý hs cách nhẩm ở cột 4.
Bài 2:Đặt tính rồi tính
a) 57 + 45 85 – 54 434 + 516
b) 862 – 310 48 + 48 323 + 9
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở, gọi hs nhận xét bài bạn và nêu cách thực hiện phép tính.
=> Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: Có 27 bút chì màu, chia đều cho 9 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bút chì màu?
- Yêu cầu hs đọc đề bài và làm bài. Gọi 1 hs lên bảng làm.
=> Nhận xét cho điểm hs.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- dặn dò hs
- hs lắng nghe.
- Hs đọc đề bài và làm các bài tập.
- Hs trả lòi miệng, lớp theo dõi nhận xét.
- Hs đọc đề bài và làm bài.
- 2 hs lên bảng làm bài
- Lớp nhận xét chữa bài.
- 1 hs đọc đề bài và làm bài, 1 hs lên bảng làm, lớp nhận xét
 Bài giải
Mỗi nhóm có số bút chì là:
 27 : 9 = 3( bút chì màu)
 Đáp số: 3 bút chì màu
- Hs lắng nghe
************************************
Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014
Tiết 5: Ôn toán: 
CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần)
I. Mục tiêu
- Giúp hs ôn tập và củng cố cách cộng các số có ba chữ số có nhớ một lần.
- Củng cố cách giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
- Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu tiết học, giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn ôn tập
- Treo bảng phụ ghi nội dung các bài tập yêu cầu hs đọc đề bài và làm bài.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 308 + 185 725 + 247
b) 426 + 367 428 + 369
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài lớp làm vào vở sau đó nhận xét bài bạn
- Nhận xét, chốt đáp án
Bài 2: Điền dấu >,<,= 
234 + 582 410 + 407
238 + 123 180 + 181
234 + 319 502 + 50
=> Nhận xét khen ngợi hs
Bài 3: Túi kẹo thứ nhất đứng 125 cái kẹo, túi kẹo thứ hai đựng nhiều hơn túi kẹo thứ nhất 18 cái kẹo. Hỏi túi kẹo thứ hai đưng bao nhiêu cái kẹo?
- Yêu cầu học sinh làm bài, nhận xét. Khuyến khích hs có nhiều lời giải khác.
D
Bài 4: Cho đường gấp khúc sau:
B
200dMmmm
270dmmm
150dmmm
C
A
a) Tính độ dài của đường gấp khúc ABC.
b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.
- Yêu cầu hs làm bài sau đó nhận xét, chốt đáp án.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò hs.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện yêu cầu.
- Hs đọc đề bài và làm bài, 2 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
a) 493 ; 972 b) 793 ; 797
- HS nêu cách thực hiên phép tính
- 1 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở và nhận xét bài làm của bạn.
kq: a) 
- Hs đọc đề bài, 1 hs lên bảng tóm tắt và làm bài lớp làm vào vở.
 Bài giải
Túi thứ hai có số kẹo là: 
 125 + 18 = 143 ( cái kẹo)
 Đáp số: 143 cái kẹo
- Hs đọc đề bài và làm bài, 2 bạn lên bảng làm lớp làm vào vở và nhận xét.
- Hs lắng nghe.
*********************************
Tiết 6: Tiếng Việt ( ôn ) 
 Tập đọc: Cậu bé thông minh
 I. Mục tiêu
- Giúp hs rèn luyện kĩ năng đọc đúng chính tả, ngắt nghỉ hơi đúng vị trí. Biết đọc đúng câu dài và các từ khó, đọc đúng tốc độ.
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật.
- Khắc sâu nội dung của bài.
- Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ 
Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1 hs đọ toàn bài cậu bé thông minh và nêu nd của bài.
- Nhận xét cho điểm hs.
2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu tiết học, giới thiệu bài.
2.2. Luyện đọc
- Gọi một học sinh đọc mẫu toàn bài, lớp lắng nghe.
- Cho hs luyện đọc theo nhóm nhỏ sau đó tổ chức thi đọc trước lớp và trả lời câu hỏi có liên quan đến bài đọc của các nhóm.
Nhận xét khen ngợi học sinh.
* Luyện đọc diễn cảm
- GV treo bảng phụ ghi nội dung đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm và yêu cầu hs luyện đọc diễn cảm theo nhóm sau đó tổ chức cho hs thi đọc trước lớp.
=> Nhận xét khen ngợi
2.3 Thi kể chuyện theo tranh trước lớp
- GV treo tranh yêu cầu hs kể chuyện theo nhóm sau đó thi kể chuyện giữa các nhóm và nêu ý nghĩ câu chuyện.
- Nhận xét đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò hs
1 hs đọc và trả lời.
Hs lắng nghe
1 hs đọc mẫu, lớp theo dõi.
Hs luyện đọc theo nhóm sau đó thi đọc và nêu trả lòi câu hỏi có liên quan đến nội dung bài mà các tổ khác hỏi.
- HS luyện đọc diễn cảm sau đó mỗi nhóm cử 1 bạn thi kể diễn cảm.
- hs kể chuyện theo nhóm sau đó thi kể.
- Hs lắng nghe.
********************************
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 7 NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO?
I/ Mục tiêu: 
- Hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng , hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh .
- Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khỏe .
II/ Chuẩn bị: SGK
III/ Lên lớp:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1/ Ổn định (1’)
2/ KTBC (3’)
-HS trả lời phần bài học của tiết trước.
-Nhận xét.
3/ Bài mới: (30’)
 a/ GTB:
 b/ Nội dung
Hoạt động 1: Liên hệ thực tiễn và trả lời câu hỏi.
+ QS phía trong mũi em thấy có những gì?
+Khi bị sổ mũi em thấy có gì chảy ra từ trong mũi?
+ Hằng ngày, khi dùng khăn sạch lau mặt, em thấy trên khăn có gì?
+Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng?
GV kềt luận: Trong mũi có lông mũi cản bụi, .nhầy giúp cản bớt bụi, diệt vi khuẩn.
 Ta nên thở bằng mũi vì như là hợp vệ sinh,. trong cơ quan hô hấp(thông tin SGK trang 6 , 7)
Hoạt động 2 : Lợi ích của việc hít thở kk trong lành và tác hại của việc phải thở kk có nhiều khói bụi.
-YC HS suy nghĩ trả lời 2 câu hỏi sau:
-Em cảm thấy thế nào khi hít thở kk trong lành ở trong các công viên vườn hoa.?
- Em có cảm thấy thế nào khi đi ngoài đường có nhiều bụi, khói hoặc ở trong bếp đun bằng củi,. 
Gv giảng: Bầu kk trong các công viên, vườn hoa, .., thường rất trong lành, nhiều ôxi, khi được hít thở kk trong lành ấy cơ thể chúng cảm thấy rất dễ chịu .. kk ở ngoài đường có nhiều xe cộ qua lại,.có nhiều khí cac-bo-nic và các khí độc khác làm ô nhiễm. Nếu phải hít thở kk này cơ thể ta sẽ ngột ngạt, khó chịu, có hại cho sức khoẻ.
*YC HS đọc mục Bạn cần biết.
4/ Củng cố - Dặn dò: (2’)
 GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
-Gọi 3 HS thực hiện YC.
- HS trả lời.
- Trong mũi có lông.
- Có nước nhờn
- Có bụi bẩn
-Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ
- HS lắng nghe
-Lắng nghe và nhắc lại
- HS thảo luận theo cặp .
-Thống mát, dễ chịu
-Ngột ngạt, khó chịu
-Nghe GV giảng
-2 HS đọc
Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014
TOÁN 
 Tiết 1 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu : 
 -Biết cộng, trừ các số có 3 chữ số (Không nhớ).
- Biết giải bài toán về “Tìm X”, giải toán có lời văn (có một phép trừ.)
II/. Chuẩn bị : SGK , bảng nhóm
III/ Các hoạt động lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/.Ổn định: (1’)
2/ Kiểm tra: (3’)
Yêu cầu HS lên làm bài 4SGK/4
Nhận xét 
3/ Bài mới: (30’)
a. Gtb: Giới thiệu về tiết học .
b. Hướng dẫn bài tập:
Bài 1 : Tính:
Bài 2: Tìm X
-Giáo viên tổ chức sửa sai.
Bài 3/ Tóm tắt :
 Có 285 người
 Nam : 140 người 
 Nữ : ? người
Nhận xét .
4/ Củng cố – Dặn dò: (3’)
- Dặn HS về làm bài 4SGK
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
 Giải 
 Giá tiền một tem thư là :
 200 + 600 = 800 ( đồng )
 Đáp số : 800 đồng
-Học sinh giải vào vở.
+ Kiểm tra chéo.
a/ + - + - 
 729 343 889 333
Học sinh nêu yêu cầu 
Giải bảng con 
X – 125 = 344	 X + 125= 266
 X = 344 + 125 X = 266 -125
 X = 469 X = 141
-Học sinh đọc đề:
Giải
 Số nữ có trong đội đồng diễn :
 285 – 140 = 145 ( người )
 Đáp số: : 145 người 
******************************
TẬP ĐỌC
 Tiết 2 HAI BÀN TAY EM
I/ Mục tiêu : 
- Đọc đúng , rành mạch , biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ , giữa các dòng thơ.
- Hiểu nội dung : Hai bàn tay rất đẹp , rất có ích , rất đáng yêu ( trả lời được các câu hỏi SGK ; thuộc 2-3khổ thơ trong bài .)
II/ Chuẩn bị : SGK
III/ Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/. Ổn định:(1’)
2/. KTBC : (3’)“Cậu bé thông minh” 
-Gọi học sinh lên đọc bài và TLCH.
-Giáo viên nhận xét, ghi điểm. Nhận xét chung.
3/. Bài mới (35’)
a.Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đề bài .
b.Giáo viên đọc mẫu:.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc từng dòng thơ kết hợp sửa sai .
-Đọc từng khổ thơ trong nhóm, kết hợp giải nghĩa từ mới:siêng năng, giăng giăng ,thủ thỉ
- Đọc đoạn
- Đọc đồng thanh
*Tìm hiểu bài: 
? Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ?
? Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào ?
?Em thích khổ thơ nào ? Vì sao ?
Giáo viên đính bảng phụ viết sẵn khổ thơ 
Luyện đọc thuộc lòng: Giáo viên xoá dần các từ, cụm từ giữ lại các từ đầu dòng thơ 
4/ Củng cố : (3’) 
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
-3 học sinh lên bảng đọc lại bài mỗi em đọc 1 đoạn trong bài và trả lời các câu hỏi.
-HS nhắc lại
-Từng cặp học sinh đọc 
-Cả lớp đồng thanh từ khó
-HS đọc tiếp nối mỗi em 2 dòng.... hết bài.
-1 học sinh đọc 1 đoạn.
 - Cả lớp đọc 
-So sánh với những nụ hoa hồng, những ngón tay xinh xinh như những cánh hoa.
-Buổi tối, hai hoa ngủ cùng bé, hoa kề bên má, hoa ấp cạnh lòng.
-Buổi sáng tay giúp bé đánh răng, chải tóc 
-Khi bé học bài, bàn tay siêng năng làm cho những hàng chữ nở hoa trên giấy 
-Những khi một mình bé thủ thỉ tâm sự với đôi bàn tay như với bạn.
-Học sinh nêu.
-Cả lớp đồng thanh. 
-Học sinh đọc thuộc lòng.
-Đại diện 2 dãy.
-Học thuộc lòng cả bài.
********************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 Tiết 3: ÔN CÁC TỪ CHỈ SỰ VẬT . SO SÁNH 
I/. Mục tiêu : 
 -Xác định được các từ ngữ chỉ sự vật (BT1)
- Tìm được những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn , câu thơ (BT2).
- Nêu được hình ảnh so sánh mình thích (BT3)
II/ Chuẩn bị : Bảng nhóm
III/ Các hoạt động trên lớp ;
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/.Ổn định: (1’)
2/ KTBC : 
 3/ Bài mới : (30’)
a. Gtb: GV nêu mục tiêu bài học.
b. Luyện tập 
Bài 1 :
-Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ.
-GV chốt lại nhận xét 
Bài 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn.
+Hai bàn tay em được so sánh với gì ?Vì sao ?
+Mặt biển được so sánh như thế nào ?
+ Vì sao cánh diều được so sánh với dấu á?
Bài 3: Trong những hình ảnh so sánh ở BT 2 em thích nhất hình ảnh nào? 
4/ Củng cố,dặn dò : (3’)
-GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học
-Học sinh đọc yêu cầu của bài.
Cả lớp đọc thầm + làm vào vở.
 Tay em đánh răng
 Răng trắng hoa nhài
 Tay em chải tóc 
 Tóc ngời ánh mai.
-Học sinh đọc y/c của bài văn.
-3 học sinh lên bảng giải và lớp nhận xét.
....hoa đầu cành, vì hai bàn tay của bé nhỏ, xinh như 1 bông hoa.
-Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch..
-Vì cánh diều hình cong cong, võng xuống giống hệt như dấu á. 
- Cả lớp sửa bài vào vở.	
*****************************************
Thứ năm ngày 11 tháng 09 năm 2014
TOÁN
TIẾT 1 CỘNG SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ ( có nhớ 1 lần )
I/ Mục tiêu 
- Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ).
- Tính được độ dài đường gấp khúc .
II/ Chuẩn bị: Bảng nhóm
III/ Các hoạt động trên lớp : (40’)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
- Đặt tính rồi tính
 25 + 326 456 - 32
C. Bài mới
a. HĐ 1 : Giới thiệu phép cộng 435 + 127
- HD HS thực hiện tính lưu ý nhớ 1 chục vào tổng các chục
b. HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 256 + 162
- HD HS thực hiện tính lưu ý ở hàng đơn vị không có nhớ, ở hàng chục có nhớ
c. HĐ3 : Thực hành
* Bài 1 (Bảng con) 
- Đọc yêu cầu BT
- GV lưu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hàng chục
* Bài 2 (Bảng con)
- Đọc yêu cầu bài tập
- GV lưu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hàng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm
* Bài 3 (Vở)
- Đọc yêu cầu BT
- GV quan sát, nhận xét bài làm của HS
* Bài 4 (làm nhóm )
- Đọc yêu cầu BT
- Tính độ dài đường gấp khúc làm thế nào ?
- HS hát
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn
+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính
+ . 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
 562 . 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 
 6, viết 6
 . 4 cộng 1 bằng 5, viết 5
+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính
+ . 6 cộng 2 bằng 8, viết 8
 418 . 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 
 . 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, 
 viết 4 
+ Tính
 + + + 
 381 585 764
+ Tính
 + + +
 438 813 449
+ Đặt tính rồi tính
- 1 em lên bảng, cả lớp tự làm bài vào vở 
 + +
 652 326
- HS đọc 
- Tổng độ dài các đoạn thẳng
 Bài giải
 Độ dài đường gấp khúc ABC là :
 126 + 137 = 263 ( cm )
 Đáp số : 263 cm
- Nhận xét bài làm của bạn
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học, về nhà làm bài 5
	- Khen những em có ý thức học tốt
*********************************
TẬP VIẾT
 Tiết 2 ÔN CHỮ HOA: A.
I/ Mục tiêu : 
 - Viết đúng chữ hoa A(1dòng ), V, D (1 dòng ).
 - Viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1dòng ) . Viết câu ứng dụng : “Anh em ....đỡ đần(1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ .
- Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét và thẳng hàng ; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng .
II/ Chuẩn bị : Mẫu chữ viết hoa A ; Vừ A Dính 
III/ Các hoạt động trên lớp.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Mở đầu
- GV nêu yêu cầu của tiết TV
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 
- GV nêu yêu cầu, mục đích của tiết học 
2. HD viết trên bảng con
a. Luyện viết chữ hoa
- Tìm các chữ hoa có trong tên riêng
- Treo mẫu A,V,D nhắc lại cách viết từng chữ 
- GV theo dõi uốn nắn HS 
b. Viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- Gọi HS đọc từ ứng dụng
- GV giới thiệu Vừ A Dính là một thiếu niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến......
- Theo dõi uốn nắn HS
c. Luyện viết câu ứng dụng
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- GV giúp HS hiểu câu tục ngữ
- Theo dõi uốn nắn HS
3. HD viết vào vở TV
- GV nêu yêu cầu viết
- GV nhắc nhở HS ngồi đúng tư thế
4. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS
- HS nghe
- A, V, D
- HS quan sát
- HS viết từng chữ V, A, D trên bảng con
- Vừ A Dính
- HS theo dõi , lắng nghe.
- HS tập viết trên bảng con : Vừ A Dính
 Anh em như thể chân tay
 Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
- HS tập viết trên bảng con : Anh, Rách
- HS viết bài vào vở
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Nhắc những HS chưa viết song bài về nhà viết tiếp
- Khuyến khích HS về nhà HTL câu ứng dụng
*****************************************
CHÍNH TẢ ( Nghe viết )
 Tiết 3 CHƠI CHUYỀN
I/ Mục tiêu
 -Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức thơ
 -Điền đúng các vần ao/ oao vào chỗ trống (BT2)
 - Làm đúng BT(3)a/b
II/ Chuẩn bị Vở thực hành chính tả 
III/ Các hoạt động dạy học.
 Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định : (1’)
2/ KTBC : (3’)
Nhận xét chung.
3/ Bài mới : (30’)
a. Gtb: GV nêu mục tiêu bài học.
b.Hướng dẫn viết bài:
-Giáo viên đọc lần 1:
+ Khổ thơ 1 nói lên điều gì?
+ Khổ thơ 2 nói lên điều gì ?
+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ
+ Chữ đầu dòng viết như thế nào ?
-Giáo viên đọc bài theo từng câu.
+Chấm điểm nhận xét.
c.Luyện tập:
BT2 : Điền vào chổ trống.
Gọi HS lên bảng làm bài .
BT3 : Gọi HS làm miệng 
-Thu vở chấm điểm.
4/ Củng cố – dặn dò: (2’)
- GV hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
-2HS lên bảng viết. HS viết bảng con. dân làng ,tiếng đàn 
-Học sinh lắng nghe.
-Tả bạn gái chơi chuyền. 
-Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn, có sức dẻo dai để mai lớn lên làm tốt công việc trong dây chuyền nhà máy.
-3 chữ.
-Viết hoa.
-Học sinh viết vào vở, 
HS chữa lỗi ra lề ( đổi chéo).
-Học sinh đọc y/c
+ ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán.
a/ -Cùng nghĩa với từ hiền :lành
-Không chìm dưới nước :nổi
-Vật dùng để cắc lúa,cắt cỏ : liềm.
************************************
ĐẠO ĐỨC
 Tiết 4 KÍNH YÊU BÁC HỒ
 I/.Mục tiêu : 
- Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước , dân tộc .
- Biết tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ 
- Thực hiện theo 5 điều Bá Hồ dạy thiếu niên nhi đồng 
II/.Chuẩn bị : Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh về Bác Hồ.
III/ Các hoạt động trên lớp. 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/.Ổn định: (1’)
2/. KTBC :
3/. Bài mới: (31’)
Giáo viên bắt bài hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí 
và giới thiệu bài .
Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm
GV chia HS thành các nhóm quan sát các bức ảnh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh.
-Vậy các em biết gì về Bác Hồ ?
-Ví dụ như Bác Hồ sinh ngày, tháng năm nào ?Quê Bác Hồ ở đâu?
Gv nhận xét .
Hoạt động 2 : Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác”
?Qua Câu chuyện các em thấy t. cảm giữa Bác và cháu thiếu nhi thế nào ?
Kết luận :
-Các cháu thiếu nhi rất yêu quí Bác Hồ và bác Hồ cũng rất yêu quí, quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ thiếu nhi cần phải ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy.
Hoạt động 3 :
-Giáo viên Y/c mỗi học sinh đọc 1 điều trong 5 điều Bác Hồ dạy 
4/ Củng cố dặn dò (3’)
-Gv hệ thống lại bài và nhận xét tiết học.
-Cả lớp cùng hát.
-Học sinh thực hiện theo nhóm.
-Đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu 1 ảnh.
Cả lớp trao đổi và thảo luận.
+ Bác sinh ngày 19/5/1890, quê Bác ở làng sen xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
+ Các cháu Thiếu nhi rất yêu quý Bác Hồ và Bác Hồ cũng rất yêu quý Thiếu nhi.
-Lắng nghe.
-HS đọc 
***********************************
Tiết 5: Toán Ôn tập
I. Mục tiêu
- Giúp hs ôn tập phép nhân, phép chia từ 2 đến 5.
- Thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dậy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu tiết học, giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn hs ôn tập
- Gv treo bảng phụ ghi nội dung các bài tập và yêu cầu hs làm bài.
Bài 1: Tính nhẩm
 2 x 9 16 : 4 3 x 5 1 x 5 : 5
 3 x 9 18 : 3 15 : 3 0 x 5 : 5
 4 x 9 5 x 3 5 x 8 0 : 3: 2
 5 x 9 25 : 5 36 : 4 4 : 4 x 1
- Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi một số hs trả lời miệng.
- Chú ý hs cách nhẩm ở cột 4.
Bài 2:Đặt tính rồi tính
a) 57 + 45 85 – 54 434 + 516
b) 862 – 310 48 + 48 323 + 9
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở, gọi hs nhận xét bài bạn và nêu cách thực hiện phép tính.
=> Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3: Có 27 bút chì màu, chia đều cho 9 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bút chì màu?
- Yêu cầu hs đọc đề bài và làm bài. Gọi 1 hs lên bảng làm.
=> Nhận xét cho điểm hs.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- dặn dò hs
- hs lắng nghe.
- Hs đọc đề bài và làm các bài tập.
- Hs trả lòi miệng, lớp theo dõi nhận xét.
- Hs đọc đề bài và làm bài.
- 2 hs lên bảng làm bài
- Lớp nhận xét chữa bài.
- 1 hs đọc đề bài và làm bài, 1 hs lên bảng làm, lớp nhận xét
 Bài giải
Mỗi nhóm có số bút chì là:
 27 : 9 = 3( bút chì màu)
 Đáp số: 3 bút chì màu
- Hs lắng nghe
****************************************
Tiết 6: Tiếng Việt ( Ôn)
Luyện viết
I. Mục tiêu. 
- Giúp các em luyện viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp đúng tốc độ 
II. Đồ dùng dạy học
+ GV : Mẫu chữ cái in hoa và in thường
+ HS : Vở luyện viết
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu tiết học, giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn luyện viết
 - GV treo bảng chữ cái in hoa và in thường, gọi một số học sinh nêu các nét và cách viết một số chữ cái.
- GV nêu lại một số nét trong chữ cái và cách viết một số chữ cái tiếng Việt.
- Yêu cầu hs lấy bảng con, viết một số chữ cái in hoa và chữ cái in thườn

File đính kèm:

  • docTuan 1 lop 3.doc
Giáo án liên quan