Bài giảng Lớp 2 - Môn Đạo đức - Tuần 3 - Tiết 3 - Bài 2 : Biết nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 1)

-GV kể chuyện và nêu câu hỏi.

-Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ.

*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ.

Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống.

-GV nêu lần lượt từng tình huống

 

doc1 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 20/06/2015 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 2 - Môn Đạo đức - Tuần 3 - Tiết 3 - Bài 2 : Biết nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 03
Tiết : 03
BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1)
NS: 27/08/2014
ND: 10/09/2014
I. MỤC TIÊU :
- BiÕt: khi m¾c lçi cÇn ph¶i nhËn vµ söa lçi.
- BiÕt ®­îc v× sao cÇn ph¶i nhËn vµ söa lçi.
- Thùc hiÖn nhËn vµ söa lçi khi m¾c lçi.
- BiÕt nh¾c b¹n bÌ nhËn vµ söa lçi khi m¾c lçi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai.
 HS : Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?
	 - Kiểm tra VBT.
	 -Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
 b/ Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghĩa truyên.
-GV kể chuyện và nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ.
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ.
Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống.
-GV nêu lần lượt từng tình huống
- Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến.
-Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
-Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành.
-Hs nhắc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? 
 -GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
 -Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bị kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi.

File đính kèm:

  • doc3.doc