Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 10: Hợp chất hữu cơ kim loại - Phan Thanh Sơn Nam

3.2 Trao đổi Halogen - Kim loại

Phản ứng này dùng điều chế chất hữu cơ - kim loại mà không thể điều chế trực tiếp từ kim loại và Halogenur Alkil. Kim loại thường là những kim loại hoạt động/

R-Br + R'Li <=> RLi + R'Br

Chỉ có bromur và iodur cho kết quả tốt, phản ứng này dùng để điều chế hợp chất hữu cơ - Li dẫn xuất từ Halogenur không hoạt động như Halogenur vinil, aril hoặc etinil. Các Halogenur này thường không phản ứng với Li

pdf28 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 10: Hợp chất hữu cơ kim loại - Phan Thanh Sơn Nam, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfBai_giang_Hop_chat_huu_co_kim_loai.pdf
Giáo án liên quan