Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 46: Etilen

Ngoài Brom, trong những điều kện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác như Hiđro, Clo, axit clohiđric

 

ppt15 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 3674 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 46: Etilen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phßng gi¸o dôc ngäc håi Tr­êng thcs thÞ trÊn pleikÇn HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Tiết 46: Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thanh Thuý Tæ: Ho¸ - sinh - ®Þa Bài cũ: Nêu đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của metan? Tiết 46: ETILEN Công thức phân tử: C2H4. Phân tử khối: 28. I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí (d=28/29) a) Mô hình phân tử etilen a) Dạng đặc b) Dạng rỗng II. CẤU TẠO PHÂN TỬ Viết gọn: Công thức cấu tạo của etilen: Đặc điểm: Giữa 2 nguyên tử cacbon có hai liên kết. Liên kết đó gọi là liên kết đôi. Trong phân tử etilen, mỗi nguyên tử cacbon liên kết với hai nguyên tử hiđro, hai hóa trị còn lại dùng để lên kết hai nguyên tử cacbon với nhau. H C C Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền.Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Phân tử Etilen dạng rỗng III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Etilen có cháy không? Tương tự mêtan, khi đốt etlien cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiệt. C2H4 + O2 CO2 + H2O to 3 2 2 Thí nghieäm Nhận xét:dung dịch Brom ñaõ bò maát maøu. dd Brom Etilen C2H5OH vaø H2SO4ññ 2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không? to > 170oC CH2 CH2 + Br Br CH2 CH2 Br Br * Phương trình phản ứng: Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng.(phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết Etilen). Etilen Brom Đibrometan CH2 CH2 + H H CH2 CH2 H H Ni t0 Ngoài Brom, trong những điều kện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác như Hiđro, Clo, axit clohiđric…… *Cộng H2: C C + H H CH2 CH2 H H H2 3 3 H2 Etilen Etan Ni t0 CH2 CH2 + H Cl CH2 CH2 H Cl *Cộng HCl: C C + H Cl CH2 CH2 Cl H H2 3 H2 Etylen EtylClorua Kết luận: Các chất có liên kết đôi( tương tự Etilen) dễ tham gia phản ứng cộng. 3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? Ở điều kiện thích hợp( nhiệt độ, áp suất, xúc tác), liên kết kém bền trong phân tử etilen bị đứt ra.Khi đó các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử có kích thước rất lớn, gọi là polietilen. Xúc tác Áp suất, to CH2 CH2 ( )n Etilen Polietilen(PE) Polietilen là chất rắn, không tan trong nước, không độc. Nó là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chất dẻo. 60O ETILEN Đicloetan Kích thích quả mau chín Axit Axetic Rượu etylic Polietilen (PE) Poli(Vinyl clorua) (PVC) IV. ỨNG DỤNG Một số sản phẩm làm từ PE Tổng kết bài học ETILEN CH2 CH2 Tính chất vật lí: Khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. Tính chất hóa học: 1.Phản ứng cháy: C2H4 +3O2 2CO2 + 2H2O 2.Phản ứng cộng: C2H4 +Br2 C2H4Br2 3.Phản ứng trùng hợp: nCH2 CH2 (-CH2-CH2-)n Xúc tác P, To Ứng dụng: Nguyên liệu để điều chế nhựa PE, rượu etylic, axit axetic…… to 

File đính kèm:

  • pptETILEN.ppt