Bài giảng Công nghệ 11 - Tiết 31, Bài 26: Hệ thống làm mát - Phan Thị Phương

  Bơm nước tạo sự tuần hoàn của nước trong hệ

  thống. Bơm nước và quạt gió được dẫn động từ

  trục khuỷu thông qua đai truyền.

Két nước gồm 2 bình chứa phía trên và dưới được nối thông với nhau

 bởi một giàn ống nhỏ. Nước nóng chảy qua giàn ống này sẽ được làm

 mát nhanh chóng nhờ diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không

 khí. Tốc độ làm mát nước còn được tăng thêm khi quạt gió hút không

 khí qua giàn ống.

 

ppt42 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ 11 - Tiết 31, Bài 26: Hệ thống làm mát - Phan Thị Phương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Phan Thị phươngLớp :spktcn4Kiểm tra bài cũEm hãy trình bày đường đi của dầu ở hệ thống bơi trơn cưỡng bức trong ba trường hợp:+Nhiệt độ dầu còn thấp.+Nhiệt độ dầu cao quá giới hạn cho phép.+ áp suất dấu vượt qua giá trị định trướcCacte dầuLưới lọc dầuBơm dầuVan an toàn bơm dầuBầu lọc dầuVan khống chế lượng dầu qua kétKét làm mát dầuĐồng hồ ASĐường dầu chínhĐường dầu BTTCĐường dầu BTTKĐường DBTCBPKNĐ THẤP Cácte dầuCác mặt ma sátBơmBầulọcKétLàmmátĐường hồi dầu cặnĐường dầu chínhVan 6Van 4Đườnghồidầu Cácte dầuCác mặt ma sátBơmBầulọcKétLàmmátĐường hồi dầu cặnĐường dầu chínhVan 6Van 4Đườnghồidầu Cácte dầuCác mặt ma sátBơmBầulọcKétLàmmátĐường hồi dầu cặnĐường dầu chínhVan 6Van 4ĐườnghồidầuCần tiến hành làm mát bởi một bộ phận gọi là hệ thống làm mát: + Giảm sức bền, độ cứng vững và tuổi thọ các chi tiết.+ Bó kẹt giữa các cặp chi tiết chuyển động.+ Giảm hệ số nạp nên giảm công suất động cơ.+ Dễ gây kích nổ trong động cơ xăng. Khi động cơ làm việc,ma sát do pít tông chuyển động trong thành xi lanh và nguồn nhiệt do khí cháy sinh ra dẫn đến các tác hại gì ?Vậy cần phải làm gì để khắc phục sự nóng lên của các chi tiết trong động cơ?Nếu nhiệt độ các chi tiết được làm mát quá thấp sẽ gây ảnh hưởng như thế nào ? Khiến cho nhiên liệu khó bay hơi, ngưng tụ và đọng bám trên các chi tiết +Rửa trôi dầu bôi trơn nên các chi tiết bị mài mòn dữ dội. +Quá trình hình thành hòa khí không hoàn hảo. +Nhiệt độ thấp khiến độ nhớt của dầu bôi trơn thấp nên ma sát giữa các chi tiết chuyển động tương đối tăng +Nhiên liệu cháy không kiệt tạo muội than làm bó kẹt vòng Găng gây giảm công suất và tăng tiêu hao năng lượng cho các bộ phận của hệ thống làm mát.(Bơm, quạt) tăng tổn thất cơ giới của động cơ.TiÕt 31. Bµi 26. HÖ thèng lµm m¸tI. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI1.Nhiệm vụ: Giữ cho nhiệt độ của các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.Hệ thống làm mát có nhiệm vụ gì?XE CÔNG NÔNGXE MÁYĐC XE MÁYĐC XE CÔNG NÔNGHai động cơ nàylàm mát bằng cách nào ?I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI1. Nhiệm vụ:2. Phân loại:Theo chất làm mát, hệ thống được chia ra 2 loại:Dựa vào đâu để phân loại hệ thống làm mát? Có mấy cách làm mát?Hệ thống làm mát bằng nước.Hệ thống làm mát bằng không khí.Hệ thống làm mát bằng nướcBốc hơiĐối lưu tự nhiênTuần hoàn cưỡng bứcII. HÖ thèng lµm m¸t b»ng n­íc:1. Cấu tạo1 - Thân máy 2 - Nắp máy 3 - Đường nước nóng 4 - Van hằng nhiệt 5 - Két nước 6 - Dàn ống 7- Quạt gió 8 - Ống nước nối tắt 9 - Puli và đai truyền 10 - Bơm 11 - Két làm mát dầu 12 - Ống phân phối nước lạnh 1.Cấu tạoThân máyNắp máyNước nóng ra khỏi ĐCVan hằng nhiệtKét nướcỐng của kétQuạt gióỐng nước về bơmPuli và đai truyềnBơm nướcKét LM dầuỐng phân phối nước lạnh1. Cấu tạo:Quạt gióQuạt gió1. Cấu tạo: Nước làm mát được chứa trong các đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm nước tạo sự tuần hoàn của nước trong hệ thống. Bơm nước và quạt gió được dẫn động từ trục khuỷu thông qua đai truyền. Két nước gồm 2 bình chứa phía trên và dưới được nối thông với nhau bởi một giàn ống nhỏ. Nước nóng chảy qua giàn ống này sẽ được làm mát nhanh chóng nhờ diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí. Tốc độ làm mát nước còn được tăng thêm khi quạt gió hút không khí qua giàn ống.Hình aûnh heä thoáng laøm maùt baèng nöôùc treân ñoäng côHeä thoáng laøm maùt baèng nöôùc thöôøng duøng cho ñoäng cô coù coâng suaát lôùn . Ta seõ tìm hieåu sô ñoà nguyeân lí vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng naøyCaùc ñöôøng nöôùcBôm nöôùcQuaït gioùKeùt nöôùcVan hằng nhieät1. Cấu tạo:ÁO NƯỚCKÉT LÀM MÁTBƠM NƯỚCQUẠT GIÓVAN HẰNG NHIỆTCÁC ĐƯỜNG ỐNG GỒM CÁC BỘ PHẬN CHÍNH SAU: Cấu tạo dạng sơ đồ khốiVan hằng nhiệtKét nướcBơm nước áo nước2. Nguyên lý làm việcNhiÖt ®é thấpTH1: NhiÖt ®é n­íc cßn thÊpKÐt n­ícB¬m n­íc®­êng dÉn n­ícVan nhiÖt®­êng 8ÁO n­ícTH1: NhiÖt ®é n­íc cßn thÊpTH2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn định trướcNhiÖt ®étrung bìnhKÐt n­ícB¬m n­ícÁO n­íc®­êng dÉn n­ícVan nhiÖt®­êng 8TH2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn định trướcNhiÖt ®é caoTH3: NhiÖt ®é n­íc qu¸ giíi h¹nKÐt n­ícB¬m n­íc®­êng dÉn n­ícVan nhiÖtÁO n­ícTH3: NhiÖt ®é n­íc qu¸ giíi h¹nPHIMIII. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ1. Cấu tạo Chủ yếu là các cánh tản nhiệt được đúc bao ngoài thân xilanh và nắp máy. Trên các động cơ tĩnh tại hoặc động cơ nhiều xilanh có cấu tạo thêm quạt gió, tấm hướng gió và vỏ bọc.III. Hệ thống làm mát bằng không khí: 1. Cấu tạo: 1. Quạt gió2. Cánh tản nhiệt3. Tấm hướng gió 4. Vỏ bọc.5. Cöûa tho¸t gioù Bên ngoài xilanh cócác cánh tản nhiệt.2. Nguyên lý làm việc Khi động cơ làm việc, nhiệt từ các chi tiết bao quanh buồng cháy được truyền tới các cách tản nhiệt rồi tản ra không khí. Quạt gió được sử dụng không chỉ tăng tốc độ làm mát mà còn đảm bảo làm mát đồng đều hơn. Xilanh động cơ có các cánh tản nhiệt Động cơ làm mát bằng không khí có lắp quạt gió Bánh đà động cơ có lắp các cánh quạt làm quạt gió Câu hỏi củng cốHệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho .. của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.NHIỆTĐỘMột đặc điểm của hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức So với các hệ thống làm mát khácCẤUTẠOPHỨCTẠPVan hằng nhiệt hoạt động khi nàoa. Đóng khi nhiệt độ tăngb. Đóng khi nhiệt độ giảmc. Mở khi nhiệt độ tăngd. Mở khi nhiệt độ giảm

File đính kèm:

  • ppthe_thong_lam_mat.ppt
Giáo án liên quan