Bài giảng Công nghệ 11 - Bài 25: Hệ thống bôi trơn - Phan Thị Phương

1. Bơm dầu: hút dầu từ cacte lên bầu lọc

2. Bầu lọc: Lọc sạch cặn bẩn có ở trong dầu

3. Két làm mát dầu: Làm giảm nhiệt độ của dầu khi dầu có nhiệt cao hơn mức quy định

4. Các van an toàn: Giúp hệ thống hoạt động binh th­ờng khi dầu co nhiệt độ hay áp suất quá cao

 

ppt15 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ 11 - Bài 25: Hệ thống bôi trơn - Phan Thị Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠNSinh viên: phan thị phươngLớp : spktcn4Khoa Sư Phạm Kĩ ThuậtNhiệm vụ và phân loạiNhiệm vụCụ thể là:Tại sao cần bôi trơn động cơ?Khi động cơ hoạt động các chi tiết chuyển động tương đối với nhau gây ra lực ma sát, làm cho bề mặt các chi tiết nóng lên, gây mài mòn, giảm tuổi thọ của động cơ. Vì vậy cần phải bôi trơn cho động cơ.Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn: Cung cấp dầu bôi trơn đến các bề mặt làm việc, đảm bảo động cơ làm việc bình thường và tăng tuổi thọ.Làm giảm ma sátTẩy rửa các bề mặt ma sátLàm mát các bề mặt (lấy nhiệt)Bao kínPhân loạiDựa vào phương pháp bôi trơn có ba loại sau:Bôi trơn bằng vung té.Bôi trơn cưỡng bức.Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu.Trên thực tế, các em thấy động cơ thường sử dụng hệ thống bôi trơn theo phương pháp nào?Hệ thống bôi trơn cưỡng bứcCấu tạoCacte dầuLưới lọc dầuBơm dầuVan an toàn bơm dầuBầu lọc dầuVan khống chế lượng dầu qua kétKét làm mát dầuĐồng hồ báo áp suấtĐường dầu chínhĐường dầu bôi trơn trục khuỷuĐường dầu bôi trơn trục camĐường dầu bôi trơn các bộ phận khácHệ thống dưới đây gồm những bộ phận gì?Các chi tiết chính1. Bơm dầu: hút dầu từ cacte lên bầu lọc2. Bầu lọc: Lọc sạch cặn bẩn có ở trong dầu3. KÐt lµm m¸t dÇu: Lµm gi¶m nhiÖt ®é cña dÇu khi dÇu cã nhiÖt cao h¬n møc quy ®Þnh4. C¸c van an toµn: Gióp hÖ thèng ho¹t ®éng binh th­êng khi dÇu co nhiÖt ®é hay ¸p suÊt qu¸ caoBầu lọc ly tâmNguyên lý làm việcĐường đi của dầu khi động cơ làm việc bình thường?Để hệ thống hoạt động thì bộ phận nào phải làm việc trước?Khi động cơ làm việc bình thường hệ thống hoạt động:Dầu nhờn từ các teBơm 3BầuLọc5CacteVậy van 4 và van 6 hoạt động khi nào?Có hai trường hợp cần chú ý: Khi áp suất dầu tăng caoKhi dầu có nhiệt độ caoVan 6Các bộ phận cần bôi trơnTrường hợp 1: Khi áp suất dầu tăng caoKhi áp suất dầu tăng thì dầu đi theo đường nào?Áp suất dầu tăng caoMột lượng dầu qay về cacteVan 4 mởTrường hợp 2: Khi nhiệt độ dầu tăng caoVậy khi nhiệt độ dầu cao thì dầu đi như thế nào?Nhiệt độ dầu quá caoVan 6 đóngKét làm mátĐường dầu chínhLưới lọc (2) có tác dụng gì? Nếu không sử dụng có được không?Bơm (3) có tác dụng gì?Tại sao lại gọi là hệ thống bôi trơn cưỡng bức?trß ch¬i « ch÷trôckhUûu1234567mas¸tlµmm¸tvanb¬m§©y lµ tªn bé phËn lµm nhiÖm vô dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu vµ hÖ thèng cña ®éng c¬ ?HiÖn t­îng x¶y ra khi 2 bÒ mÆt cã sù chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau?Bé phËn lµm nhiÖm vô ®­a dÇu ®i b«i tr¬n?§©y lµ viÖc cÇn lµm khi nhiÖt ®é dÇu cao h¬n møc quy ®Þnh?trôccamBé phËn dÉn ®éng xupap ë c¬ cÊu ph©n phèi khÝ?c¸cteDÇu sau khi b«i tr¬n th­êng ch¶y vÒ ®©u?Bé phËn xö lý khi ¸p suÊt dÇu hay nhiÖt ®é dÇu qu¸ cao?Hẹn gặp lại các em vào giờ này tuần sau !

File đính kèm:

  • ppthe_thong_boi_tron.ppt